Fredag 19. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

09.20 melder divisjonslægen om at det via Mosjøen kommer ett feltsykehus, to læger og to søstre samt utstyr til Grong Folkehøgskule. Fra Stockholm vil det bli sendt ett sykehus på 150-200 senger, hvor to norske læger følger med.
Videre blir det sendt gjær til brødbaking med samme transport!

Kl. 10.00: Melding fra Verdal om at tyske skib har rekognosert ved Hylla og Skånes, samt at det gjennom en civil bilfører er meldt 70-80 tyske soldater ved Langstein. Meldingen videresendt også til det britiske hovedkvarter.

Kl.12.45 meldes om fiendtlige avdelinger i Stjørdal: 1 fiendtlig kompani ved Hegra, 1 tropp ved Fornes. Muligens noe ved grensen. Fienden graver sig ned i Skjelstadmarka, like syd for Ausetvann. Ved Langstein 1 tropp.

13.30 oppsummerer brigadesjefen situasjonen for sine offiserer:
- En del av I/I.R.14 er kommet til Harran. Resten kommer temmelig snart.
- Englenderne har tre bataljoner i Steinkjer og sette i land nye tropper i Namsos som blir forlagt mot Grong. De britiske tropper har ikke landsatt artilleri eller luftvernskyts, og har ikke fly og panservogner.
- Namsos er enda ikke bombet. Det er kastet ned 2 bomber ved Rødhammer som ikke har gjort skade.
- Våre tropper i Hegra holder stand. Meråker er besatt av tyskerne.
- Brigadesjefen hadde foreslått for den britiske overkommanderende at det sendtes tropper med bil og jernbane til Åsen, hvilket den britiske ledelse ikke fant hastet. I dag er det kommet melding om at tyskerne har gjort dette, så spørsmålet bortfaller for vårt vedkommende.
Egne avdelinger:
- Vi har bare mitraljøse- maskingevær- og geværammunisjon for bortimot en slagdag.
- Hvis de britiske tropper vil rykke frem mot Trondheim før Agdenes er tatr, må vi allikevel med størst mulig styrke støtte fremrykkingen av moralske grunner.
- Brigaden må sette opp skiavdelinger av D.R.3 og II/I.R.13. I/I.R.14 må benyttes som helhet som skiavdeling.
- De britiske tropper kan, om intet foretas fra tysk side, være i åsen om 2 à 3 dager. I/I.R.14 kan i sin helhet sendes pr. bil eller jernbane til Åsen og være der samme tid.

Kl. 19.25: Veien Grong-Nordli og Sørli er åpen for biltrafikk til Sverige. Nordlandsbanen Grong-mosjøen er nu ryddet for sne. Banen blir nu bygget ferdig til mosjøen under ledelse av overingeniør Langeland.

Kl.21.00 gav brigaden ordre om at D.R.3 skal holde to skiløbereskadronger klar til utrykning fra 21. april 10.00. Nødvendige biler for transport holdes også i beredskap.

Kl.22.00: Melding fra Reuters telegrambyrå i Kringkastingen om at engelske tropper er gått i land i Namsos!! Flyalarm i Steinkjer flere ganger i dagens løp.

Felttoget i Nord-Trøndelag