Søndag 21. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.04.00 ankommer melding fra D.R.3: «Tyske avdelinger passerte Åsen kl. 03.30; ved avlytting i telefon antok man at styrken var ca. en bataljon».

Kl.05.45 ny melding fra D.R.3: «Mitraljøseeskadronen har åpnet ild på Verdalsøra mot tysk fremrykning».

Kl.06.06. D.R.3 stod i direkte kontakt med det britiske hovedkvarter som var flyttet til Hegge gård i Egge. D.R.3 meldte: «Våre forposter på Verdalsøra angrepet av tyske styrker, ca. 200 mann. Tysk krigsskib passert Skarnsundet».

Kl.07.10 melder det britiske hovedkvarter til D.R.3: «Mange takk for at dere grep inn. 400 tyskere rapporteres landet fra krysseren. 200 beveger sig i retning Sandvollan og 200 i retning Straumen».

Kl.07.50 melder D.R.3 til britisk hovedkvarter: Små tyske styrker rykker fra Verdalsøra fra nord, i dette øieblikk meldt ved Nestvold. Vår eskadron trekker sig tilbake mot Stiklestad. Broen vil da være åpen for tyskerne».

Kl.09.50 fra det britiske hovedkvarter til D.R.3: «Kan De sende en eskadron av Deres tropper til Sem og en til Seli for å blokkere de veiene som går sørover Sem-Viken-Skjørholmen på den ene siden av vannet og den andre sørover på Selivegen til Hofstad-hallien, hvor de kanskje kan greie å komme bakpå de tyske styrkene».

Kl.08.00: Melding fra løitnant Sterten, Steinkjer. «Melding fra Inderøy om tysk landgang i Kirknesvågen – 2 ganger, ca. 500 mann hver gang».
En annen tysk avdeling meldtes å gå i land i Trones.

Kl.08.30 sendte brigaden følgende meddelelse pr. telefon til politimesteren i Steinkjer: «Steinkjer bør evakueres straks».
Brigaden stilte lastebiler til evakueringsmyndighetenes disposisjon. Det var 300-500 civile i byen.

Kl.09.00: Divisjonsintendanten rekvirerer forpleining til 4.000 franskmenn og spør om biltransport.

Kl.09.30 melder brigadestaben til samtlige avdelinger: Steinkjer evakueres nå helt av oss, idet stedet er overtatt av engelske styrker.

Kl.09.35 går brigadeordre til politimesteren i Steinkjer: «Alle biler fyller bensin og evakuerer mot Ogndal-Beitstad-Namdalseid og Følling-Kvam. Må parkere utenfor veiene».

Kl.10.10 formidler brigaden ordre fra fylkesmannen om å evakuere kornsiloen på Steinkjer og transportere kornet pr. jernbane til Jørstad stasjon.

Kl.10.21 meddeler ingeniør Holmboe at tog kan stå ferdig på Steinkjer jernbanestasjon ca. en time efter at tog rekvireresav stasjonsmesteren.

Kl.10.30 Ordre fra D.R.3:

- Regimentet skal sende 2 eskadroner sydover for å stanse, eventuelt sinke den fiendlige fremrykning ved Leksdalsvannets nordende. To hjulryttereskadron rykker på ski opp mot Henning kirke. To tropper sendes til henholdsvis Sem og Seli. Eskadronene skal søke å hindre fiendlig fremrykning på veiene som fører nordover fra Laksdalsvannet over Henning, Ogndal og Stod. Det skal også søkes kontakt med de britiske troppene som opererer i området mellom Trondheimsfjorden og Leksdalsvannet - Reinsvannet.

Kl.10.45 Ordre til kornsiloens disponent. Kornsiloen blev gjort bekjent med med jernbanebestyrer Holmboes svar. Gitt beskjed om at hveten skal lastes inn først.

Kl.11.00 Går melding fra D.R.3 til Britisk HK om troppenes bevegelser og ønske om kontakt.

Kl.12:00 Ordre til samtlige avdelinger om å straks igangsette graving av beskyttelsesrum mot beskytning fra fly.


Kl.12.30 Melding fra Løitnant Stjerten, Steinkjer: «Tyske bomefly kastet fra kl. 12.00 brand- og sprengbomber ned i Steinkjer og ved Figgabroene. Brand på minst 5 steder på Nordsiden, som ansees håpløst ødelagt. På Sørsiden antendtes kvartalet Bjerring bokhandel. Brandvesenet i aktivitet.»

Kl.12.15 Melding fra D.R.3 til Britisk HK: Vi har ingen tropper til forsvar av Steinkjer - Ogndal. Blir området tatt, blir våre to skiløpereskadroner avskåret. Kan de dekke dem hvis de må trekke seg tilbake til Steinkjer?

Kl.12.35 Svar fra Britisk HK: Jeg tror ikke det for øieblikket er fare for at veien Steinkjer - Ogndal blir tatt. Jeg vil ha tropper i Steinkjerområdet.

Kl.12.55 Melder fylkesmannen at Jørstad jernbanestasjon er bombet, veien ved stasjonen er blokkert av skadene og 2-3 jernbanevogner skadet av beskytning. 3 sivile skadet.

Kl.13.45 Brigaden beordrer jernbaneledelsen i Grong om å ha et tog klart til 22.00 for inlastning av et geværkompani på 150 mann for transport til Jørstad stasjon.


Kl.14.30 - 15.00 Pause i bombingen av Steinkjer. Brigaden anmoder Sandnessjøen sykehus om å sende kirurger og instrumenter til Snåsa, og feltlasarettet i Bodø beordres om å hurtigst mulig flytte seg til Snåsa.


Kl.15.00 - 17.30 Nytt kraftig bombeangrep på Steinkjer - Hele byen ødelagt. Brander overalt. Kamper mellom fremrykkende tyske styrker og retirerendebritiske i og omkring byen.

Kl.16.00 Ordre fra D.R.3: De 400 tyske troppene som marsjerte mot Sandvollan og Straumen har drevet Dragonregimentets tropper tilbake mot Stiklestad. De engelske troppene holder egnen om Steinkjer. Regimentets øvrige avdelninger ligger inntil videre i beredskap i sine stillinger. Geværeskadronen skal fra 20.00 sperre veien fra Byafossen effektivt, Mitraljøseeskadronen flyttes snarest til Berg skole, Bombekastereskadronen observerer veien fra Ellerås til Sunnan. Stabseskadronens trentropp samt den ikke disponerte del av sambandtroppen forflyttes til Binde skole.


Kl.17.00 - 17.30 Bombing av Snåsa jernbanestasjon og omegn. 3 civile skadet, hvorav 1 barn drept. Grong jernbanestasjon bombet, liten skade. Stadig bombing av Namsos og Skage.