Leif Skjerves dagbok

Første del av Leif Skjerves dagbok fra 9. april til 10. juni 1940. Del I er skrevet fra 9. april til 15. april.

Freserkjører Wesseloft sammen med dagbokforfatter Leiv Skjerve (t. h) på Saltfjellet vinteren 1943. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Leif Skjerve ble født i 1917 og vokste opp i Levanger. Etter tre år på middelskolen og ett år på Levanger Privatgymnas tok han artium ved Hegdehaugen gymnas i Oslo i 1937. Som ingeniørstudent var Leif pålagt 180 dagers militærtjeneste mot normalt 72 dager. Sommeren 1938 var han på Hvalsmoen på 72 dagers rekruttskole som ble etterfulgt av 60 dagers befalskurs. Vinteren 1939-1940 deltok han i en frivillig gruppe med militære øvelser og i aprildagene i 1940 meldte han seg som frivillig til Snåsa-avsnittet hvor han skrev «Min dagbok fra Snåsa april 1940».

Leif Skjerve er i dag 96 år og bor i Bodø.

Dagboken er gjengitt slik Leif Skjerve selv skrev den i 1940:

Utdrag av mit brev skrevet kvelden 9. april 1940 fra Trondheim til mine foreldre i Levanger (Ole og Gunda Skjerve). Jeg var student ved NTH:

«Nyhetssendingen imorges kom som et sjokk. Jeg ruslet opp på Høiskolen. En mitraljøse på hver side og en på taket. Oppslag overalt fra byens tyske kommandant. Studenter stod i klynger og diskuterte overalt. Tyske soldater i kontorer og koridorer. Jeg ruslet ned i byen, 4 krigsskip på havnen. Alle broer og offentlige bygninger besatt. På Kristiansten vaiet det tyske flagg ved siden av det norske. Det gikk rykter om at det var utsendt mobiliseingsordre. Jeg og noen venner ble enige om å dra til mit forlegningssted (Værnes). Vi pakket sekkene våre og ble enige om å dra etter middag.

For sikkerhets skyld dro jeg innom Ingeniørbataljonens kontor og snakket med oberstløytnant Eggan. (Jeg var korporal fra Hvalsmoen 1939). Nei, det var ingen vits i å dra til mit Forlegningssted(Værnes). Det var nemlig ingen depoter der. Depotene hadde man i Trondheim. Ja, så absurd var altså det hele. Jeg kunde høre innom neste dag.

Mine venner bestemte seg for å bli med natt-toget sørover, og jeg var i vildrede hvad jeg skulde gjøre. Har det noen hensikt å bli igjen i byen for å avvente nærmere ordre? Håper morgendagen bringer litt klarhet. Toget sydover var helt fullt. De hadde utsikter til å måtte stå hele natten. Byen var totalt mørklagt. Jeg får rusle ned å poste brevet på toget i morgen tidlig». Så langt mit brev..

Dagbok:

Onsdag 10. april 1940.
Er fremdeles i vildrede. Ikke noe nytt angående mobiliseringen. Kom igjen i morra! Det er kuling og snøslaps. Trist vær. Lite kjendte å treffe. Var nede på stasjonen for å poste et brev. Nordgående tog innstilt. Snakket med onkel Gunnar. Drakk kaffe sammen med ham. Kl 17 blev jeg enig med meg selv om å dra nordover. Trikket hjem, pakket og nådde akkurat nordgående tog. På Stjørdal fikk vi inn endel mobilisete i retur. Værnes er som kjendt besatt. Kom vel hjem. Opphisset stemning i Levanger. Delvis evakuering.

Torsdag 11, april 1940
I natt gikk det mobiliseringsordre fra hus til hus i Levanger. Det ser ut til at det har blitt orden i sakene. Stakk nedom Nils (Rolfsjord) for å høre nyheter. Nils var mobilisert som radioamatør og skulde nordover. Der hadde jeg sjansen til å komme nordover. Jeg tilbød min assistanse og vi gikk igang med forberedelsene. Vi lastet in radiomateriellet i en lastebil. Vi skulde kjøre sammen med telegrafbestyreren i Stjørdal. Vi kjørte først til Steinkjer. Der fikk vi rekvirert en personbil og fortsatte nordovere. Kl. 23 kom vi frem til Sem gjestgiveri på Snåsa. Intet befal der.

Fredag 12. april 1940.
Sovet godt inatt. Men, hvor vil vi havne i løpet av dagen ? Vi skulde vente på nærmere ordre. Det ligger en tysker her. Redd tyskerne, sier han. Flyktet fra Steinkjer. Hvad skulde vi gjøre med ham? Lensmannen blev underrettet. Tyskeren hadde vist rent mel i posen, og fikk fortsette nordover. Like etter middag kom det befal oppover. Vi legitimerte oss og blev sendt med lastebil til Vekset for å vente på nærmere ordre der. Vi skulde til Grøtan, divisjonsstabens hovedkvarter. Vi startet kl 17 og kom frem kl 1 inatt - 25 km. Vi var i veigrøfta i 3 timer og måtte grave oss forbi praktisk talt hver bil vi møtte. På Grøtan fikk vi ordre om å krabbe inn på låven å legge oss. Heldigvis hadde vi litt mat igjen og den blev inntatt i stummende mørke.

Lørdag 13. april 1940.
Det var kaldt inatt. Sovet dårlig. Ny ordre. Dra til Haug og meld dere for kaptein Langås. Vi ruslet avgårde. Kapret en bil. På Haug fikk vi høre at kaptein Langås var på Haugtrø. Vi tok atterbena fatt, 7 tyske fly passerte oss på vei nordover. Langås rekvierte en bil og returnerte oss til Grøtan. På veien tok vi opp Sørby og hans radiomateriell. På Grøtan fikk vi beskjed om å rekvirere en gård i nærheten. Dette ble gjort og vi gikk igang med å instalere oss. I løpet av ettermiddagen fikk vi utlevert efekter + coltbelter. I ettermiddag kom det beskjed om at tyske tropper var landsatt ved Namsos. Det var falsk alarm.

Søndag 14. april 1940.
Kokka var opptatt idag og da vi møtte et par unge damer nede på veien lovte disse å hjelpe oss med middagen. De var evakuert fra Steinkjer og bor i ei hytte ved Snåsavatnet. De laget aftensmat og blev sittende og prate med Getz og meg utover kvelden. Vi satte idag opp antenne. Nils og Sørby driver og bygger.

Mandag 15. april 1940.
Vi har idag fått opp en flott radio og ordre om å avlytte nyheter og sende ned til staben. Nils og Sørby har gått igang med å bygge en sender. Engelske tropper blev idag landsatt i Narvik og
Namsos. Kaptein Fleming og sersjant Briand var her på besøk i hovedkvarteret.

Felttoget i Nord-Trøndelag