Lotteforening i Steinkjer

Frivillig lotte Åse Ericson forteller om sitt møte med krigen.

Åse Ericson i 1945. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Åse Ericson (født Austad) var født i 1921 og deltok som frivillig lotte i felttoget i 1940. I 1994 fikk hun skrevet ned hvordan hun som 19- åring opplevde de dramatiske dagene i april 1940:

– Den første kontakten vi på Steinkjer fikk med krig og ufred var i 1939. Da kom det mange finske flyktninger fra Petsamo hit til Steinkjer. Det var først og fremst kvinner og barn. De var sendt vekk fra Finland og vinterkrigen som herjet landet. Flyktningene ble innlosjert både privat og i kommunelokalet på Sneppen.

Sanitetspakker

Denne hendelsen var opprinnelsen til at det ble dannet en lotteforening i Steinkjer. Fru Fünder og fru Eidsmo var ledere. I lotteforeningen ble det strikket finlandshetter og votter, og sydd forsvinnings-drakter som ble sendt til Finland og den finske hær. Jeg husker også at det ble laget sanitetspakker og samlet inn ulltepper. Vi var mange ungdommer som deltok i dette arbeidet. 9.april 1940 var en spesiell dag. Jeg husker vi hadde sydame i huset den dagen, Signe Vengstad. Far var tidlig oppe om morgenen. Jeg husker at det rådet en spent stemning allerede kvelden før. Så fikk vi høre fra radioen i Trondheim en appell fra ordfører Sjånes. Der var radiostasjonen enda ikke tatt. Han fortalte at det hadde kommet tyskere inn i Trondheim og i landet og vi ble bedt om å holde oss i ro.

Flyaktiviteten tiltar

De neste dagene merket vi ikke så mye til at krigen hadde kommet til landet. Det var en del flyaktivitet og det var stadig møter i de ulike komiteene som var opprettet på grunn av de usikre tidene. Det kom så ordre om at folk over 60 år og under 15 år skulle evakueres. Bestemor Oxaal og Kåre måtte reise opp til et bruk oppe ved Midjobrua.

Mobilisering på Sannan

IR13 var sendt på nøytralitetsvakt til Narvik allerede i januar 1940. Allikevel foregikk det mobilisering på Sannan. Det var eldre personell som møtte og ble utstyrt. Dessuten mobiliserte også DR 3 på Rinnleiret. De kom også til Steinkjer. Jeg husker godt at jeg sto på Foss-hjørnet (nå Grand-hjørnet) og så på at styrkene skulle forflyttes nordover. Det var vårløysing og grusveien hadde gått helt i oppløsning. Hestene som trakk kanonene gikk seg helt ned til buken i gjørma. IR 13 skulle gå i forsvar på nordsida av Snåsavatnet, mens DR 3 skulle forsvare sørsida.

Del II av Åses erindringer fra aprildagene i 1940 vil bli publisert 26. april 2013.

Felttoget i Nord-Trøndelag