Må sprenge jernbanebrua

Johannes Rotabakk måtte kjøre fra Binde til Verdal uten lys for å blokkere jernbanelinjen for tyske tog som var ventet til Verdal i løpet av natten.

Jerbanebrua i Verdal  ble sprengt natten til 14. april. Foto: Ingvald Suul. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Lagfører nr. 5796 Rotabakk  - Johannes Rotabakk fra Leksvik, møtte som 24-åring den 8. april 1940 på repetisjonsøvelse hos Dragonregiment nr. 3 på Rinnleiret. Han deltok som dragon i motormitraljøseeskadronen under hele felttoget i Nord-Trøndelag, og fikk sin ilddåp under kampene på Verdalsøra 21. april. Han skrev dagbok fra inntrykksdagen til han 7. juni ble sluppet fri fra interneringen i Snåsa.

Hans sønn Jarle Rotabakk i Leksvik har velvillig lånt oss farens dagbok, og den gir oss mange interessante opplysninger og et innblikk i hvordan soldatene taklet disse dramatiske dagene. Johannes skrev ofte i ren telegramstil, men vi har ikke gått inn og gjort de store rettelsene på skriftspråket.

8. april: Møtt opp på Rinnleiret til 60 dagers repetisjonsøvelser.

9. april: Stor overraskelse. Tyske krigsskip har gått inn i natt til Trondheim og besatt byen.
Ordre: Alle utrustes med våben og ammunisjon samt feltutstyr.
Ca. kl. 12 fm utkommandert til vakttjeneste til sikring for Rinnleiret, utrykning på 7 mitraljøselag.
Ordre: Fiendtlige tropper er ilandsatt flere steder i Trondheimsfjorden. Tyske og muligens engelske avdelinger. Observasjon av fiender skal beskytes både i luften og på bakken.  
Kl. 5 fire tyske fly passerer vårt område. Vi beskyter dem, men uten resultat.

10. april: Hele styrken i biuvak, ingen ordre ennu kl 8. Får senere på dagen ordre om å gjøre klar til torsdags morgen for å rømme Rinnleiret. 

11. april: Kl 2 om natten til torsdag alarm i leiren for i all hast gjøre klar til avmars på bilerne til Verdalsøra, hvor vi gikk i stilling for å sikre vårt tilbaketog av proviant og avdelinger.  Kl 5 efm. Ordre om å rykke tilbake til Stod, ca 6 mil på bilene. Hvor vi lå på Binde skole.

13. april: Kl 22 efter rosignal, oppbrudd efter ordre for å bile så fort som mulig uten lys til Verdalsøra for å ta imot tyske tog eller avdelinger som ventes i løpet av natten. Vi var i stilling kl 3 ca og jernbanebroen blev sprengt i luften av en veldig dynamittladning kl 5.30 for å blokkere linjen.

Felttoget i Nord-Trøndelag