Dampskipet "Stenkjær"

D/S "Stenkjær" fra Indherreds Aktie-Dampskibselskab ble rekvirert av tyskerne.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Høsten 1939 ble D/S "Stenkjær", en lokal dampbåt som før 1939 gikk i rute i Trondheimsfjorden, hyret inn  av det norske sjøforsvaret, men da Norge kom med i krigen tok tyskerne båten "in anspruch" og hadde den i sin tjeneste under hele krigen. Blant annet ble båten brukt som troppeforflytningsskip under den tyske landgangen på Trones i Verdal.

I likhet med andre båter ble "D/S Stenkjær" vanskjøttet. Blant annet ble en en tysk skomaker fyrbøter og han brente i stykker kjelen fordi han fyrte uten vann. Båten ble liggende som krigshavavarert i Trondheim etter krigen.