Terboven erstatter Braüer

Göring ville ha Josef Terboven som Reichskommissar i Norge.

Josef Terboven. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Den 16. april 1940, mindre enn en uke etter angrepet på Norge, foreslo Göring at Terboven skulle erstatte Curt Bräuer som øverste sivile myndighet i Norge.

Diktatorisk makt

Som Reichskommissar var han direkte underlagt Hitler. Han hadde vidtrekkende fullmakter, som i praksis ga ham diktatorisk makt i Norge. Det var meningen at Terboven skulle vende tilbake til Tyskland så raskt som mulig, bare man fikk på plass en fungerende regjering i Norge. Men riksrådsforhandlingene gikk ikke etter planen, og da Terboven den 25. september 1940 utnevnte statsråder befalte Hitler ham å bli i Norge ettersom krigssituasjonen krevde mer direkte kontroll. Den 1. februar 1942 ble Vidkun Quisling utnevnt til ministerpresident, men selv da følte ikke Hitler seg trygg på situasjonen i Norge. Terboven beholdt dermed den avgjørende myndighet i Norge.

Tilhenger av represalier

Terboven slo hardt ned på motstandsvirksomhet, spesielt etter at krigslykken begynte å snu for Tyskland. Han beordret unntakstilstand flere ganger, og var tilhenger av bruken av represalier. Blant annet reiste han personlig til Telavåg i Hordaland og befalte at bygden skulle ødelegges som straff for at Telavåg spilte en sentral rolle i flyktninge- og agenttrafikken under krigen.