Skutt på Bjørnfjell

Beitstøingen Olav Nordtug ble skutt av tyskere 16. april 1940 på Bjørnfjell.

Olav Nordtug som gardesoldat i 1936. (Foto: Finne, Oslo. Foto lånt av www.steinkjerleksikonet.no 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Olav Nordtug gjorde tjeneste i Garden fra 1935 til 1936. Av yrke var han opprinnelig gårdsarbeider, skogsarbeider og forskalingssnekker.

Nøytralitetsvakt

Nordtug ble innkalt til nøytralitetsvakt før jul i 1939 og møtte på Steinkjersannan 5. januar 1940. Han ble plassert som skarpskytter i kompani 1. Kompaniet ble sendt nordover med dampskipet Leda 11. januar og kom fram til Narvik 13. januar 1940. Kompaniet ble innkvartert på Elvegårdsmoen. Her skulle de være til først i april og drev vanlig militære øvelser.

Skutt på Bjørnfjell

Den 8. april gikk alarmen. Kompaniet mobilisert og ved midnatt bar det i veg mot Narvik. Da de ankom Narvik om morgenen var de i en vanskelig situasjon, for tyskerne hadde gått i land og byen var overgitt. Kommandoforholdene var uklare. Soldatene måtte ut av byen. De marsjerte til jernbanestasjonen og gikk jernbanelinja til Bjørnfjell. I dagen som fulgte var det spredte trefninger med tyskeren. Natt til 16. april 1940 ble de angrepet og Olav Nordtug ble skutt i brystet og døde. Seks norske soldater falt i angrepet.

Gravlagt to ganger

De døde ble sendt til Sverige og gravlagt 20. april 1940 i Kiruna underfull militær honnør. I 1943 ble kisten med Olav Nordtug sendt til Beitstad og begravelse ble holdt 25. mars 1943. Flere hundre personer møtte fram. Ved kirka var det satt om æresportal og skyttere fra Beitstad skytterlag sto æresvakt.

Minnestein og Krigsmedalje

Den 6. oktober 1946 ble minnesteinen over Olav Nordtug på Solberg kirkegård avduket. Nordtug er også minnet på Bjørnfjellbautaen på Sannan i Steinkjer. Olav Nordtug fikk tildelt Krigsmedaljen post mortem. Den 17. juli 1940 var det ei tilstelning heim hos foreldra til Olav, hvor de fikk overlevert medaljen.
 

Kilde: www.steinkjerleksikonet.no

Felttoget i Nord-Trøndelag