Et blodig slag

13 nordmenn falt ved Kongvinger 17. april 1940.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Fra og med den 12. april hadde en strøm av tyske soldater passert langs Trondheimsvegen gjennom Frogner på jakt etter den norske konge og hans regjering. En tysk fallskjermavdeling under ledelse av kaptein Eberhard Schiller tok opp forfølgelsen på det norske statsapparatet allerede 9. april. På Jessheim tok de en avdeling med 20 norske soldater til fange. På Dal ble en fenrik og to soldater tatt til fange. Men klokka to natt til 10. april ble de tyske elitesoldatene effektivt stoppet ved Midtskogen.

Sprengte brua

Panserjegerne fra I R 345 kom imidlertid fra Rånåsfoss til Frogner om morgenen den 13. april for å besette området. Etter at norske motstandsfolk på formiddagen 11. april hadde sprengt brua over Glomma ved Årnes, var det særlig brua over Leira tyskerne var opptatt av å beskytte. Tyskerne tok sine forholdsregler ved å ta fem gisler fra Frogner-området. De ble stengt inne på Frogner barneskole (bildet) natta mellom 14. og 15. april. 16. april ble styrkene i Kongsvingerdistriktet reorganisert og major Ørnulf Røed overtok kommandoaen over bataljonen. Etter flere døgns kamp og vakttjeneste i elendig vær ble styrken satt i marsj for å gjenerobre Kongsvinger.

Mange drepte

Klokka åtte om morgenen den 17. april støtte et kompani ledet av kaptein Magnus Vangerud ved en tilfeldighet på en tysk styrke som rykket fram mot Elverum med biler. Nordmennene lå i skjul på begge sider av veien, og den første lastebilen kom kjørende med god fart og stoppet ikke før den var midt oppe i de norske stillingene, og en av de  og blodigste kampene under krigen i 1940 var i gang. Den tyske kolonnen kjørt rett inn i de norske troppene og samtlige tyskere på den første lastebilen skal visstnok ha blitt drept. Sivile ble også involvert i kampene, både frivillig og ufrivillig, og tyskerne satte fyr på noen gårder. Under kampene ved Roverud, som bare varte en time, var det store tap på begge sider. 13 nordmenn falt i slaget ved Roverud.

Felttoget i Nord-Trøndelag