Norsk feltkjøkken

Soldatene måtte ha mat! Dette bildet viser et provisorisk feltkjøkken.
Felttoget i Nord-Trøndelag