Mandag 22. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.07.00 kommer melding fra det britiske hovedkvarteret om at alle britiske tropper trekker seg tilbake til Beitstad etter følelige tap.

Kl.10.06 Ordre fra brigaden: Intet nytt om fienden. Norske stillinger som 21. april. D.R.3 fremskyter mitraljøsevakt til Midjå bru. Veiforbindelsen Stod stasjon - Snåsa stasjon er under arbeid for syketransport men blir ikke bilbar i sin hele lengde, så regimentet må etablere omlastning til vogntransport.

Kl.10.45 anmoder Brigaden til alle branchesjefer og fylkesmannen at enhver produksjon avhengig av elektrisk energi fra Follafoss eller andre kraftverker sønnenfor Namdalseid-Kvam-Stod søkes forberest omlagt til annen drift.

Kl.11.30 Soldateravisen "Granaten" startes under redaksjon av flyverkorporal og høiskolestudent Brønn.

Kl.20.00 Kommentar ang. II/I.R.13s plasseringer med kamplinje over Følling - Røsæg: "Engelske avdelinger strømmer stadig gjennem området i helt opløst tilstand."

Kl.20.00 Melding fra Steinkjer: Tyskerne rykker forbi Steinkjer. Englenderne fullstendig slått.

Felttoget i Nord-Trøndelag