Spillet om Rjukan

De store kraftanleggene ved Rjukan lå åpne for tyskerne etter at IR3 kapitulerte.

Rjukanbanen fra Rjukan mot Vemork kraftstasjon 1911. Jernbanen ble bygd til Norsk Hydros industrianlegg på Rjukan og åpnet 1909. Rjukanbanen var tilknyttet Tinnsjø jernbaneferge og Tinnosbanen til Notodden. Banen ble stengt i 1991. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Meldingene om at IR3 på Heistadmoen ved Kongsberg kapitulerte uten kamp lørdag 13. april kom som et sjokk for de avdelinger som var i kamp andre steder i landet. Et resultat av denne overgivelsen var at tyskerne hadde fri tilgang til de store kraftanleggene på Rjukan.

Nektet å gi seg

Byens energiske luftvernkommandant Finn W. Nagell aktet imidlertid ikke å gi seg, og medelte at det var kommet ca. 70 frivillige fra Heistadmoen med en del våpen og ammunisjon.  Det meldte seg også en del frivillige i distriktet rundt Rjukan.  Etter oppfordring overtok major Lowsow infanteriansvaret for Rjukan. Til disposisjon sto det ca. 220 mann, dels fra luftvernet på Kongsberg og Rjukan, dels fra folk fra IR3 som ikke ville være med på kapitulasjonen og til slutt ca. 80 frivillige. Styrken økte fra dag til dag etter at mobiliseringsplakater ble slått opp i distriktet omkring. Våpen, ammunisjon og proviant ble skaffet fra ekspedisjoner rundt om i Buskerud og Telemark.

Trening i fjøs

Treningen av nye rekrutter foregikk i et fjøs på Rjukan. Hver mann fikk noen få dagers opplæring før de ble sendt rett ut i fronten. Den 17. april forberedte man for alvor stillingsbesettelsen, men om ettermiddagen kom det ordre fra Hærens overkommando om at Rjukan skulle rømmes. «Etter at Telemark regiment og IR3 har overgitt seg har det ingen interesse å holde Telemark. Alt brukbart personell og materiell skal trekkes nordover for å forene seg med derværende Norske tropper".

Alliert interesser

22. april kom det imidlertid ny ordre fra overkommandoen om at Rjukan likevel skulle holdes. Det var de allierte som forlangte dette, noe som går klart frem av ordren:  «Allierte stridskrefters inngripen krever at Norsk Hydros fabrikker på Rjukan forblir på Norske hender. Øverstkommanderende sørger for ved hjelp av tropper i Telemark og fabrikkens ressurser å sperre tilgangene til Rjukan»

Den 25. april startet for alvor tyskerne framrykkingen mot Rjukan da ca. 600 mann nærmet seg Notodden og de norske batalsjonen.

Felttoget i Nord-Trøndelag