Tirsdag 23. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.01.00 Ordre til D.R.3 og II/I.R.13 om å sende sitt tren ca. 10 km tilbake.

Kl.03.30 Melding fra D.R.3 om at tyskerne tok Midjå bro den 22.april kl.23.00

Kl.04.45 700 flyktende britiske soldater ankommet Røysing.

Kl.06.20 Ordre fra brigaden til alle avdelinger: Fienden har besatt Steinkjer med ca. 1800 mann. Englenderne har trukket sig nordover. Broen over Steinkjerelven er ødelagt. D.R.3 og II/I.R.13 samme oppdrag som før. I/I.R.14 sender et skiløperkompani over Kvam til Følling og trekkes etter hvert til området Bruvold - Horjem.

Kl.09:45 Ordre til alle avdelinger: Forbindelsen pr. telefon regnes jevnlig å bli brutt ved bombing, så alle avdelinger må handle på eget initiativ efter det direktiv at fienden må stanses uten at avdelingene rives op. Garder flankene mot tyske skitropper, bruk skogen mot mitraljøser fra fly. Bruk enkelte mitraljøser mot flyene så de ikke arbeider ugenert.

Kl.10.45 Brigadeordre til alle avdelinger: Sør-Hålogaland regimentdistrikt opp til Bodø inngår fra i dag som del av krigsskueplassen i Nord-Trøndelag, underlagt 5. brigade. Jernbanetrafikken innen hele strekningen underlegges bestyrer Holmboe.

Kl.12.13 Telegram fra 5. Brigade:

Følgende bestemmelser er gjeldene:

1) I og med at Norge er blitt krigsskueplass er den militære straffelov trådt i kraft stopp krigsrett innført og dødsstraff innført stopp

2) Spesielt innskjerpes: Militære eller civile som utspreder falske forlydender eller gir uvedkommende militære oplysninger blir stillet for krigsrett og dømt efter den militære straffelov stopp

3) Enhver militær ordre eller civil rekvisisjon fra brigaden blir overensstemmende hermed uopholdelig å efterkomme under lovs tvang stopp

Kl.17.10 D.R.3 melder at stilllingen ved Fossem er angrepet av lett artilleri. trekker seg nordover til strøket om Sunnan - Stod.