En dagbok fra krigen

Reidar Stavseth fra Frosta var med i Dragonregiment nr. 3 sine krigshandlinger i området Verdal, Steinkjer og Snåsa.

Reidar Stavseth var fra Frosta var med i Dragonregiment nr. 3. og skrev dagbok. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Olav Stavseth har gitt oss tilatelse til å gjengi fra sin fars dagbok fra april- og maidagene i 1940. Reidar Stavseth var fra Frosta og var en av flere frostinger som deltok i forskjellige avdelinger. Reidar var med i Dragonregiment nr. 3. og skrev dagbok fra den tiden han deltok i krigen og var krigsfange i 1940. Dagboken gjengis her i sin helhet og gir et oss et godt innblikk i hvordan det var å være menig soldat under  krigshandlingene i Nord-Trøndelag:

Reidar Stavseths dagbok - del 1:

Dagbok

Tirsdag,  16. april - reiste jeg til Salberg for å melde meg for løytnant Skei, men da jeg kom dit var de ikke der lenger. Og så måtte jeg dra videre for vi fikk høre at DR 3 da var flyttet til Sunnan. Vi bilte til Steinkjer, men kom ikke lenger den kvelden, så da lå vi der om natten.

Onsdag, 17. april - reiste vi til Sunnan og hvor vi gikk og ventet på utlevering av klær og andre effekter, men fikk ikke noe den dagen. Om natten lå vi på golvet i en stue.                                                                       

Torsdag, 18. april - da jeg våknet om morgenen var jeg så fordervet at jeg knapt klarte å gå. Senere den dagen var vi oppover til Binde hvor vi fikk utlevert klær og våpen. Og da vi kom tilbake til Sunnan var det ombytting og rot en stund, men vi måtte ordne opp i dette for snart kunne befalet komme.

Fredag, 19. april - våknet vi i militære klær for første gang i krigen. Senere på dagen fikk vi ordre om å møte på Husan kl 6 om kvelden, og da vi kom dit fikk vi anvist plasser på låven. Hans, Magne og jeg låg sammen og hutret og frøs.

Felttoget i Nord-Trøndelag