Trondheim besatt!

Arbeideravisen 9. april 1940.
Felttoget i Nord-Trøndelag

T. E. G fra Malm har sendt oss Arbeideravisen fra 9. april 1940.