Torsdag 25. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.07.15 På grunn av daglig bombing av telefon- og telegrafkurser og telefonstasjoner i Namdal, på Snåsa og Kvam blev telefonsambandet ofte brutt. Likeledes forårsaket retrettene fra Følling og Binde at Følling central og Binde central måtte settes ut av funksjon. Abonnentnettet til disse centraler strekker sig særlig langt nord for centralene. Sasmbandsjefen, ingeniør Berge, kunde dog ved sit utrettelige arbeide og sin beundringsverdige energi holde nettet i orden og endog utbygge nettet, så telefonsambandet praktisk talt til stadighet var i orden til Brigadens samtlige avdelinger. Således var, efter retretten den 24. april om aftenen - da både Følling, Kvam og Binde central lå foran våre vaktlinjer - telefonsambandet i orden den 25. april kl. 7.50.

Sambandet over Namsos provisoriske central var mindre godt om dagen på grunn av stadig bombing. Det opnåddes dog efter hvert direkte forbindelse med det britiske hovedkvarter og det franske hovedkvarter. Sambandet Grong - Overhalla - Sverige - Mosjøen var stadig i orden.

Dessuten opnåddes gjennem Mosjøen central forbindelse med ytre linjekurs helt til Eidem central i Aafjord og over Bodø til indre Troms. Telegraf- og telefonverkets stasjons- og linjepersonell fortjener anerkjennelse for sitt energiske arbeide. Det mannlige telefon- og telegrafpersonelli våre distrikter var mobilisert og klædd i uniform.

Kl.09.50 ankommer sjefen for I/I.R.14 Snåsa. Bataljonen er nå helt uten kompanisjefer.

Kl.10.00 sender Brigaden melding til de franske styrkenes øverste leder, general Audet:

Våre forreste linjer syd Snåsavatn fremdeles over Stod jernbanestasjon - Østgård. Ennu ingen pågang av tyskerne mot våre avdelinger i Kvam og ingen kontakt der.

Pågang ved Binde - Stod ebbet ut igår eftermiddag med større tap for tyskerne enn for oss. - Våre tap har hittil vært meget små, og moralen hos de avdelinger som har vært i ilden viser sig meget god trossliten øvelse.

Brigaden holder linjen over midten av Snåsavatn så lenge det er nødvendig.

De engelske avdelinger som lå foran vår front var helt kampudyktige og blev sendt bakover mot Namdalseid.

Kl.11.30 D.R.3 melder at de blir angrepet av fienden ved Østgård. Samtidig blir III/I.R.13 beordret om å sende en geværtropp til Nordli for å sikre området mot eventuelle flybårne tropper.

Kl.17.40 sendes meddelelse til Hærens overkommando med status og troppeoversikt: Vi holder Snåsaområdet til de allierte er ferdig og følger så fremover, venstre fløi. Små tap. Vi organiserer mobilisering i I.R.14s distrikt.

Kl.21.10 D.R.3  får ordre om å forberede veisprengninger mellom Tiltnes og Tangen.

Felttoget i Nord-Trøndelag