De allierte samarbeider

23. april: 700 engelskmenn på flukt ankommer Røysing i nærheten av de norske enhetene ved venstre fløy i den norske fronten. Wilhelm Dege skriver om at den franske kommandanten Audet virker å få samhandling blant de allierte styrkene.

Den 23. april hadde tyskerne full kontroll på ødelagte Steinkjer, og de tyske styrkene ble sendt videre nordover mot Stod. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Wilhelm Dege (1910-1979) kom til Trondheim 19. april som soldat og tolk for de tyske okkupasjonsstyrkene. Han var utdannet innen geografi og geologi, og hadde sine norskkunnskaper fra årelange ekspedisjoner til Spitsbergen på slutten av 1930-tallet. Han fulgte den tyske fremrykkingen fra Trondheim og gjennom hele Nord-Trøndelag til nordlandsgrensen. Dette er første gang hans dagboknotater fra boken «Von Oslo bis zum Polarkreis» offentliggjøres på norsk:

Engelskmennene manglet samarbeid

23. april: Det blir enighet om planer for en offensiv mot Steinkjer og Trondheim. Med den franske kommandanten får man i det minste i stand et samarbeid, noe som fullstendig manglet hos engelskmennene, ja, det virket som om det ikke engang var noe ønske om det. Desto større er kravene som de allierte sender over til dem som de skal beskytte. Jernbaner, veier, transportmateriell og biler skal stilles til deres disposisjon. Det blir stilt krav om leger, sanitetspersonell og feltsykehus, eller de blir ganske enkelt rekvirert.

Manglet våpen for motstand

Bare til franskmennene blir det levert 13000 matporsjoner. Fordi bilene som trengs til dette, ikke kommer tilbake, må ytterligere leveringer innstilles. På den annen side mislykkes alle forsøk på å få tak i ammunisjon og de mest nødvendige våpen fra de allierte. Som allerede nevnt, hadde den påpasselige tyske ledelsen straks etter landgangen erobret en rekke svære norske arsenaler og depoter. Selv om nordmennenes våpenutrustning på dette tidspunkt overgikk den mengden vi hadde, manglet likevel et stort antall våpen samt ammunisjon for å kunne dra nytte av kampkraften til 4000 nordmenn.

(Oversatt fra tysk av Ole Jakob Moxnes)