Forsvant i snøen

På flere steder hadde kvinner organisert sying av forsvinningsdrakter. Disse draktene var en relativ ny oppfinnelse med god erfaring fra vinterkrigen i Finland. Forsvinningsdraktene var til stor nytte. Soldatene kom bedre i skjul mot fienden og hver enkelt følte seg tryggere og ble dristigere. Foto: Arvid Søholt/Eggevandring.
Felttoget i Nord-Trøndelag
Felttoget i Nord-Trøndelag