Kart over krigshandlingene

Dette kartet trykket den amerikanske avisen Chicago Daily Tribune 25. april 1940. Kartet viser hvordan krigssituasjonen i Norge var fra 20. - 24. april 1940.
Felttoget i Nord-Trøndelag
Felttoget i Nord-Trøndelag