Tyske soldater marsjerer på Ørmelen

Fienden flyktet på lastebiler, men hadde etterlatt en del døde og sårede.

Tyskesoldater marsjerer på Ørmelen. Foto eies av Ørmelen Grendehus og er utånt av Verdalsbilder.no. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Verdal var helt og holdent i våre hender, skriver en tysk soldat i sin dagbok etter de harde kampene på Verdalsøra 21. april 1940.