Lite ansvar hos britene

25. april: Norske og franske tropper må bære hovedbyrden i kampen.

Den 25.april startet ordonnansoffiser "løyitnant G" ut på en lang flytur over Steinkjer-Grong-Namsos, skriver Wilhem Dege i sin dagbok. Foto utlånt av Tore Greiner Eggan. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Wilhelm Dege (1910-1979) kom til Trondheim 19. april som soldat og tolk for de tyske okkupasjonsstyrkene. Han var utdannet innen geografi og geologi, og hadde sine norskkunnskaper fra årelange ekspedisjoner til Spitsbergen på slutten av 1930-tallet. Han fulgte den tyske fremrykkingen fra Trondheim og gjennom hele Nord-Trøndelag til nordlandsgrensen. Dette er første gang hans dagboknotater fra boken «Von Oslo bis zum Polarkreis» offentliggjøres på norsk.

Kun sterke stillinger for britene

Den norske ledelsen holder fast ved tanken om en offensiv. Sammen med de franske alpejegerne vil man innta Steinkjer i et omfattende angrep, man vil åpne veien til Trondheim, og festningen Agdenes, som behersker innseilingen til Trondheimsfjorden, skal angripes både fra sjø og land. Dette skal sørge for det store vendepunktet i felttoget. Betegnende nok var det nordmennene og franskmennene som her tok på seg hovedbyrden i kampen, mens det kun var sterke stillinger ved Hjellbotn og Malm som kunne overlates til de engelske ”befriere” og ”beskyttere” av Norge.

Lang flytur

Den 25.april startet ordonnansoffiser "løyitnant G" ut på en lang flytur over området Steinkjer-Grong-Namsos. Flyet satte kurs ut over det ensomme landskapet. Ikke et menneske, ikke et dyr, ikke et kjøretøy var å se. Landområdet så ut til å være utdødd. Men i Namsos var det liv! En engelsk krysser lå i havna, gjenkjente det tyske rekognoseringsflyet og åpnet artilleri-ild fra alle rørene. De hvite små ballene med eksploderende granater spratt rundt flyet. Her var det bare å komme seg unna østover mot Grong og Snåsa! Der var det aktivitet. Tog rullet sørover. En viktig observasjon! Er det tegn på en begynnende oppmarsj fra fiendenes side? – Tegn på en ny offensiv? – Boka til oberst Getz røper at det faktisk var tilfelle. På det tidspunktet begynte Getz med sine forberedelser til angrep. Meldingen måtte straks bringes til Trondheim. Det var den viktigste på flere dager. Mens piloten allerede hadde satt kursen sørover, ropte radiotelegrafisten plutselig: ” Tre jagerfly akterut!”

Ukjent jagerfly

1. ordonnansoffiser ( O1) og flygerobservatøren så forbløffet på hverandre. – Hvor kunne jagerflyene komme fra? Det var spørsmålet som opptok de fem mennene i flyet. Ennå var avstanden for stor til at man kunne gjenkjenne modell og nasjonalitetskjennetegn. ”Det er nok tyske fly,” mente O1.
Felttoget i Nord-Trøndelag