Trafikk-kaos ved Binde

Bilkortesjen som kom til Binde med utstyr fra Rinnleiret under mobiliseringen, korket fullstendig igjen veiene i Binde. Foto: Arvid Sørholt.
Felttoget i Nord-Trøndelag
Felttoget i Nord-Trøndelag