Vegsperring

Norsk vegsperring på Riksveg 50 i Verdal, april 1940. Fra venstre Eivind Magnussen, Olaf Larsen og Eivind Olsen. Bildet er utlånt av www.verdalsbilder.no
Felttoget i Nord-Trøndelag
Felttoget i Nord-Trøndelag