Fra Verdal til Jørstad

Lagfører Rotabakk forteller i sin dagbok om de dramatiske kampene om Verdalsøra og retretten til Snåsa.

Lagfører Johannes Rotabakk skriver i sin dagbok at han ser røyksøylene fra Steinkjer og at Byafossen bombes når hans lag går gjennom Ogndal den 22. april. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Lagfører nr. 5796 Rotabakk  - Johannes Rotabakk fra Leksvik, møtte som 24-åring den 8. april 1940 på repetisjonsøvelse hos Dragonregiment nr. 3 på Rinnleiret. Han deltok som dragon i motormitraljøseeskadronen under hele felttoget i Nord-Trøndelag, og fikk sin ilddåp under kampene på Verdalsøra 21. april. Han skrev dagbok fra inntrykksdagen til han 7. juni ble sluppet fri fra interneringen i Snåsa.

Hans sønn Jarle Rotabakk i Leksvik har velvillig lånt oss farens dagbok, og den gir oss mange interessante opplysninger og et innblikk i hvordan soldatene taklet disse dramatiske dagene. Johannes skrev ofte i ren telegramstil, men vi har ikke gått inn og gjort de store rettelsene på skriftspråket.

Dette er del II av Johannes Rotabakk sin dagbok. (Første del ble publisert 13. april):

14. april: Intet angrep av fiender.  Folk evakuerer efter kommando av militære.  Sendt brev hjem. Vi ligger i ro hele uken og graver skyttergraver og mitraljøsereder, samt litt foteksersis.  Tyske fly svever hver dag over oss mens vi beskyter dem, men uten særlig skade for dem.  De skyter ikke på oss.  Sist i uken ordre om ikke å skyte hvis ikke flyene går øyensynlig til angrep, da vi har lite ammunisjon og skytingen har liten betydning for de pansrede fly. Godt vær hele tiden.

Slaget på Verdalsøra.

21. april: Kl 4.30 om natten ble vi vekket for å gå i gravene med all ammunisjon og gevær. 

Tyske tropper er kommet med tog til Rinnleiret og er rykket fram til elven på vestre side av oss.  Vi har fått ordre om å skyte på mulige som vi ser på andre siden. Straks åpnes ild fra oss, og vi får straks svar.  Efter en stunds skyting kan vi høre skrik og kommandorop.  Alle gutter er tapre og ikke nervøs.  Vi lå i gravene 3-4 timer. Ingen drept eller såret. Kl 8 ordre om å rømme stillingen da tyske patruljer har kommet oss i ryggen. Fire hus står i brann på andre siden.  Tilbakerykkingen gikk godt efter omstendighetene. Vi kom oss på bilene og for full fart oppover til Stiklestad. Det var et par biler som blev angrepet av tyske soldater som stod ved husveggene og kastet granater, men mange av dem falt som ble skutt av våre tapre gutter som ikke blev forfjamset.  Vi tapte 4-5 mann som blev mer og mindre såret.  Vårt tren samt all proviant og en hel del ammunisjon med 15 mann blev tatt fra oss på gården Nesvold en 3-4 km fra Øra.  Ved tilbakerykkingen kom vi i kontakt med en engelsk avdeling på ca 200 mann, og et fremstøt blev igjen forsøkt. Men bare til uhell for oss da vi blev beskutt av tyske mitraljøsild - det kunde ha blitt stort tap for oss.  Men alle berget.  Tilbake igjen til Stiklestad for å gå i stilling i haven på prestegården.  Der fikk vi spekepølser og flatbrød.  Kl. 6 em avmars på bilene oppover til Leksdalsvannet. Øst for vannet måtte vi forlate bilene da vi kjørt fast i sneen.  Omlasting på hester av proviant og våpen. Så spaserer til fots frem til Henning skole. Var fram kl 24.  Steinkjer er i dag bombet i brann av tyske fly, og vi ser luen høyt på himmelen.

22. april: Kl 14.30. Avmars til fots for å gå fram til Stod.  1te lag 11 mann med ca 12 kg pakning  fremme efter 8 timers mars.  Guttene begynner å bli klare, men alle er tålmodige.  Vi belegges på Åsum mittre i Stod, der vi ordnet til andre kommer som måtte gå en omvei på grund av sperringer da de hadde kjøretøyene med.  Byafossen samt en del som er igjen av Steinkjer bombes mens vi marsjerer gjennom Ogndal.  Alle gårder er overfylt av evakuerte fra Steinkjer her i Ogndal.  Sunnan bombes også, men visstnok uten virkning.

23. april: Oppbrudd, rask tilbakerykking til Stod stasjon for videre på tog til Jørstad stasjon i Snåsa.  Årsak: Ganske hårde kamper ved Sunnan og Fossem mellom hjulrytter 5.esk og tyske patruljer med delvis tungt artilleri.  Jørstad stasjon er bombet av en masse bomber, men ikke særlig fulltreffer.

24. april: Frem til Jørstad skole kl. 5 om morgenen hvor vi belegges.  Fint vær. Alle i 1-te tropp friske og i godt humør.  Fin stomp og nysilt melk.  Store tropper av egne drar forbi og alle gårder er rekvirert av militære avdelinger.  De sivile evakuerer oppover til Imsdalen.

Felttoget i Nord-Trøndelag