Soldater i posisjon

Gerd Malmo Blasberg har sendt sendt oss dette bilder som viser norske soldater i posisjon. Bildet er sannsynligvis tatt ved Snåsa i april/mai 1940.
Felttoget i Nord-Trøndelag
Felttoget i Nord-Trøndelag