Lørdag 27. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:

Oberts Getz skriver den 27 . april at det er ca. 400 tyske soldater i Steinkjer. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

04.30: DR2s avdelinger i Tiltnesavsnittet avløst av IR14.

10.15: Brigadeordre til samtlige avdelinger: Intet nytt om fienden fra våre forreste linjer.

10.50: Brigadeordre til IR13: Franske skiløperavdelinger rykker nu over fjellene fra Bangsund-området og vil være ved Gilten i dag. IR13 sender en patrulje mot Giltmarken for å oppnå forbindelse med de Franske avdlinger her.

12.00: Medelelse fra den britiske overkommando, telegram fra general Fleischer:

- avbryt straks jernbanen fra Grong og opover Namdalen, så ubrukbar for all trafikk.

- forbred straks ødeleggelse av riksvegen fra fylkesgrensen og 30 km. nordover.

Hvis dette telegramet ikke er falskt må det bety at tyske stridskrefter går i land i Vefsn eller i Rana, og befryktes å nytte jernbane og vei fra Mosjøen mot Grong.

12.15: Forespørsel sen den franske overkommando:

- Hvor kan vi hente fransk bombekasterammunisjon?

- Hvor kan vi hente håndgranater?

- Hvorledes kan 4 alpejegere bringes fram til vår høire frontbataljon?

- Hvor kan dollars avhentes som betaling for levert proviant*?

* Vi hadde måttet levere den franske styrke proviant i 3 dager - i alt ca. 13000 porsjoner. Da bilene ikke kom i retur, måtte leveransene stoppes.

14.20: Melding fra en "Kaptein Jenssen" i Namsos il brigaden pr. telefon. "Kommer en del geværer til hæren - 7000 - visstnok med ammunisjon. Sørg for transport til Namsos kai." Lastebiler blev sendt av brigaden sendt til Namsos kai, men vi fikk ingen geværer eller ammunisjon.

15.00: Mottatt skrivelse fra 5. divisjon datert 17. April kl. 11.00. Undertenede sjef (J. Laurantzon)for 5. divisjon har besluttet å konsultere læge. Fra nu av og inntil videre fører herr Obersten (O. B. Getz) kommandoen for hele kommandodistriktet.

20.00: Meddeleses mottat fra general Audet:

- Audet ber om at vi må holde stillingene nord og sør for Kvam.

- Auder ber oss om å etablere kontakt med franske skiløpere mot Giltensjøen.

- Audet melder at general Wiart stiller til disposisjon 2000 geværer og noen mitraljøser med tilhørende ammunisjon. Videre er jeg klar til å levere dem 81 milimeters bombekasterammunisjon.

(Vi sendte biler, men mottok ingen våpen og ingen bombekasterammunisjon)

21.00: Intet tysk krigsskib har vært i Steinkjer. Vaktposter ved Egge fører alle civile til Sannan. 400 tyskere i Steinkjer

Felttoget i Nord-Trøndelag