Fremad marsj!

28. april: Wilhelm Dege skriver i sin dagbok at de går mot Namsos.

Det var unormalt mye trafikk på veiene. I vårløysinga førte dette til at veiene gikk totalt i oppløsning. Foto: Arvid Sørholt/Eggevandring. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Wilhelm Dege (1910-1979) kom til Trondheim 19. april som soldat og tolk for de tyske okkupasjonsstyrkene. Han var utdannet innen geografi og geologi, og hadde sine norskkunnskaper fra årelange ekspedisjoner til Spitsbergen på slutten av 1930-tallet. Han fulgte den tyske fremrykkingen fra Trondheim og gjennom hele Nord-Trøndelag til nordlandsgrensen. Dette er første gang hans dagboknotater fra boken «Von Oslo bis zum Polarkreis» offentliggjøres på norsk:

Mot Namsos

Klokka er 22, i Tyskland 23, og ennå er det halvveis lyst, og fortsatt marsjerer vi. Det er på tide å tenke på natta. Men vi går stadig videre, stadig framover. Det er ingen tid å miste. Endelig en kort rast etter anstrengende marsj, der vi får noen øyeblikk til å tenke på kone og barn, foreldre og søsken. Så bryter ledernes rop inn i drømmen om dem der hjemme: ” Klar til å marsjere videre! - Fremad marsj! Av sted mot Namsos!”

Fire mil på dårlige veger

Bare den som selv har opplevd det, kan forestille seg hva det på denne årstiden betyr å tilbakelegge 40 km på de nesten uframkommelige norske veiene i feltmarsjutstyr med ryggsekk. Pesende går det møysommelig framover. Beina vil ikke mer, men plikten kaller.

Etter en rask beslutning velger vi å ta inn her. Et fjøs gir så vidt nok plass til å strekke ut slitne lemmer. Vi kjenner at det er kaldt. Forskjellen mellom dag og natt er spesielt følbar her oppe i fjellet. Kl. 3 er det plutselig vekking. Vi må skynde oss.

Felttoget i Nord-Trøndelag