Leif Skjerves dagbok, del II

Del II av Leif Skjerves dagbok er er skrevet fra 16. april til 28. april 1940.
Felttoget i Nord-Trøndelag

Leif Skjerve ble født i 1917 og vokste opp i Levanger. Etter tre år på middelskolen og ett år på Levanger Privatgymnas tok han artium ved Hegdehaugen gymnas i Oslo i 1937. Som ingeniørstudent var Leif pålagt 180 dagers militærtjeneste mot normalt 72 dager. Sommeren 1938 var han på Hvalsmoen på 72 dagers rekruttskole som ble etterfulgt av 60 dagers befalskurs. Vinteren 1939-1940 deltok han i en frivillig gruppe med militære øvelser og i aprildagene i 1940 meldte han seg som frivillig til Snåsa-avsnittet hvor han skrev «Min dagbok fra Snåsa april 1940».

Leif Skjerve er i dag 96 år og bor i Bodø.

Dagboken er gjengitt slik Leif Skjerve selv skrev den i 1940:

Tirsdag 16. april 1940.

Vi var oppe idag kl 7 da nettspenningen blev satt på. Byggingen av senderen fortsetter. Fikk besøk av to engelske sersjanter efter middag. De hadde med seg en portabel sender og mottaker. Flotte greier. Etterhvert som tunga tinte opp og engelske gloser løsnet, gikk samtalen ganske fint.Engelskmennene var kommet over til Namsos med luftkrysseren Sunderland, 4 1/2 time fra England. De var fast ansatt i den engelske hærs signaltjeneste og hadde vært praktisk talt overalt"In The Empire". Vi serverte dem egg og bacon til aftens og satt og pratet utover kvelden.

Onsdag 17. april 1940.

Vi fikk imorges ordre om å flytte på kort varsel. Vi pakket og holdt oss ferdig i 4 timer før vi endelig kom avgårde. Ventetiden falt dog ikke lang. Vi hadde nemlig selskap av våre to lotter med gramofon. Alt militær skulde nå forskyves nordover. Endelig kom ordren. Vi skulde være med sambandslastebilen nordover til Fønix hotell. Et stensprang i veien stoppet oss en stund, men vi kom omsider forbi. Underveis kom et tysk fly stupende ned mot oss. Vi styrtet inn i skogen. Flyet gjorde en runde, kom tilbake og forsvant. Hvoretter vi fortsatte reisen frem til Fønix hotell. Der fikk vi aftends og blev etterpå anvist vårt nye oppholdssted. Et stort møblert nyoppusset værelse på en stor gård.

Torsdag 18. april 1940

Lå på gulvet inatt. Sov godt alikevel. Inn med telefon, opp med antenne. Rigge opp sender. Lyttetjeneste. Middag på Fønix hotell. Nyhetstjeneste. Det er meningen å utgi en avis fra Staben.Nyhetene skal formidles herifra.

Fredag 19. april 1940.

Idag skulde sersjant Skottnes til Namsos som kurer og jeg med som eskorte. Reisen gikk bra. I Namsos tok vi inn på Grand hotell. Her møtte jeg sersjant Briant og Beriff og spiste aftends sammen med dem. Etterpå ruslet vi en tur i byen, men det var intet å utrette så vi returnerte til hotellet og fikk oss en øll, og hadde en hyggelig prat. Senere ruslet Briant og jeg ned på havna.Her var nu to franske transportskib iferd med å losse. Det ene var på 25000 tonn, det andre ca 15000. Vi pratet med et par engelsktalende franskmenn. De hadde gått fra Brest for 6 dager siden nordenfor England og hit. De hadde med 6 destroyere og hadde hatt et bombeangrep like utenfor. Den nærmeste bomben falt ca 10 m fra skibet.

Lørdag 20. april 1940

Jeg våknet idag ca 9 og hadde nettop gjort meg ferdig med frokosten da den første flyalarm gikk. Jeg skulde gjøre endel innkjøp så jeg fortsatte å se meg rundt efter en radioforretning. Jeg var like utnfor Bjerves sportsforretning da jeg hørte en merkelig vislende lyd rett over hodet på meg, Det var den første bombe over Namsos. Den gikk på skrå og detonerte på sagbruket på den andre siden av jernbanen. Nu var det altså alvor. Jeg stakk ned i Bjerves tilfluktsrom, men jeg skjønte snart at her kunde jeg ikke fortsette å være. 100 m fra stasjonen som bombardmentet var rettet mot. Like etter en detonasjon stakk jeg opp i forretningen. Speilglassrutene totalt innslått. Jeg kom meg ut og lengre opp i byen, hvor jeg fant en kjeller for neste sprang. Her var ca 50 mennesker samlet. Da det atter inntrådte en pause, løp jeg opp i skogen, bak en svær fjellklump. Det var nu kun et fly i aksjon. Jeg så bombene bli utløst. H›rte den pistrende lyden og kom meg i dekning. Sagbruket stod nå i lys lue. Da det siste flyet forsvant ringte kirkeklokkene, og vi ruslet ned i byen for å se på ødeleggelsene. En fulltreffer mot skinnene og en mot en vogn. Vogndeler lå strødd omkring, Et treff innenfor jernbanen, 3 m dypt krater. Sikkert 100 kg bombe. To mindre krater ca 1,5 m, antagelig 50 kg bombe utenfor jernbaneområdet. Granatsplintene hadde flådd betongen av en jernbetongmast. Et privathus ødelagt. Jeg fikk tak i bilen og var nettop kommet ned til Grand da ny flyalarm gikk. En sjøoffiser kom løpende med en masse karter, som vi tok med da vi kjørte ut av byen. Under dette angrep oppholdt vi oss på en bondegård og kunde følge flyene på deres ødeleggelsestokt. Ca 6 fly så vidt jeg kunde se. En ny pause inntrådte. Vi måtte se å komme videre. Vi skulde til Snåsa. Ved Granheim kafe kom så flyene tilbake. Det lå franskmenn overalt oppover her. Vi følte oss ganske trygge så langt fra byen, men nå var det de evakuerte og de landsatte franskmenn som skulde myrdes. De tyske bombeflyene broderte veien oppover og bombela hele området rundt oss mens mitraljøsene prøvde å finkjemme skogen. Jeg kom meg opp i fjellet og fulgte flyene med øynene, Granatsusen sitter enda i ørene mine, Det gikk imidlertid bra og da vi fikk en kraftig sneskur kom vi oss over fjellryggen og ned til forstmester Hals sin eiendom på ski som vi beslagla underveis. Vi ble bedt inn og traktert av husets datter. Vi fikk rekvirert en bil og begav oss til Snåsa. Bilen hadde ikke kjettinger. På Okkenhaug ved Grong fikk vi tak i en ny bil. Denne kom vi 1 km videre med. Da begynte motoren å brenne. Vi måtte rusle tilbake til Okkenhaug og fikk rekvirert ny bil fra Grong. Denne bragte oss frem til Snåsa. Vi avgav rapport og jeg returnerte til radiostasjonen

Søndag 21. april 1940.

Vi ligger fremdeles på Nedre Berg. Var invitert ned på kaffe og bløtkake av vertsfolket. Bombeangrep mot Snåsa stasjon. Flyenegikk like over gården. Vi hadde imidlertid funnet en kløft ifjellet, og brakt en del klær opp dit. Her var vi helt trygge om gården skulde bli bombet. Angrepet stilnet imidlertid av. Skaden beløp seg kun til noen trær revet opp med roten. Så innløp ordre om å flytte. En mann i tilgang. Vi flyttet nå til Leira.

Mandag 22. april 1940.

Sersjanten begynner å bli temmelig nervøs. Den minste flydur skremte ham opp og sendte ham til skogs. Han var tydelig moden for permisjon. Jeg snakket med ham om det og han var enig i atnervene var litt skjøre. Jeg tok skia fatt og ruslet opp til Fønix, Jeg måtte vente 4 timer på Fønix før jeg fikk underskrift på ansøkningen. Det kretset noen fly gjentagne ganger over hotellet. Bomber eksploderte et stykke unna Snåsa stasjon. Ingen fulltreffer, Ingen skade. Klokken var 19 da jeg kom hjem. Sersjanten var startklar og drog avgårde med det samme.. Senere på kvelden bilte jeg opp til Fønix og hadde en samtale med Sambandsjefen,

Tirsdag 23. april 1940.

Vi fikk en ny mann her idag. En telegrafist fra Vadsø.

Onsdag 24. april 1940.

Kom ikke iseng f›r kl 2.30 i natt. Tidlig imorges, litt før 6 kom en sjåfør hesblesende inn til oss og fortalte at han hadde sett minst et fly lande på Snåsavannet. Han trodde det var tysk, og antok at det foregikk landsetting av tropper. Vi var ikke sene om å komme i klærne og ryke på dør. Detvar nå klarnet opp og vi så en norsk fokker ute på vannet. Ut på dagen fikk jeg låne sambandsbilen og tok vår nye mann med opp til depoet på Eggen gård. Her hilste jeg på våre tidligere lotter. Jon Lauritsen befant seg også her. Ingen tyske fly idag. Vi hadde akkurat middagen ferdig. da vi fikk 9 engelskmenn på besøk. De hadde befunnet seg i Steinkjer da brua blev sprengt. De hadde svømt elva og fått lånt diverse klær på en gård. Vi bespiste dem og lot dem få en to timers blund før de dro videre med buss til Namsos for å slutte seg til sin avdeling. Det kom idag 8 telefonfolk som skulde bo her.

Torsdag 25. april 1940.

Vi fikk idag en kokk. Senere på dagen kom to lotter for å hjelpe til. 3 engelske jagere passerte idag.Fredag 26. april 1940. Var idag oppe på Fønix og fikk ordnet med en ordinans til hver kveld å hente dagens nyheter. Det oppstod idag brand i jernbanens verksted på Snåsa. Et bilverksted i nærheten brendte også ned.

Lørdag 27. april 1940.

Søndag 28. april 1940,

Nils og Rabås var idag på linjebefaring nedover mot fronten. Rabås kom tilbake med en certefrikatfri motorcykkel, som han hadde beslaglagt.

Felttoget i Nord-Trøndelag