Mandag 29. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

10.40: Ordre til samtlige avdelinger: Avdelingen skal lage bensinflasker for kasting mot panservogner. En almindelig 1/2-flaske fylt med bensin og gjenkorket tilsøles mest mlig med olje utvendig. Omkring flasken tulles pussegarn dyppet i olje. Like før flasken kastes antennes pussegarnet.

13.15: Om fienden vites: maskingevær er plaser langs jernbanen Sunnan - Steinkjer. Skyttergraver graves antagelig i skråningen ved Hegge. veibroen ved Fossem står. Tyske tropper ligger i brakkene på Sannan og ellers i villaene i byens utkant. Sterk veisperring ved Midjo. Tysk artellleri ved Råde. Mitraljøsestillinger omkring Røysing.

13.40: Ordre til samtlige avdelinger: Fienden. I de siste dager har fienden ikke avansert. Franske tropper - alpejegere kommer i dag på ski.

20.00: De allierte rykker fram over Namdalseid mot Beitstad. Landsetting fortsetter.

20.15:  Det har heller ikke i dag vist seg noen franske patruljer ved  Gilten.

Felttoget i Nord-Trøndelag