Gulasjkanon

De tyske soldatene måtte også ha mat. her er det mattid - og gulasjkanonen er i full sving. Foto er utlånt av Tore Greiner Eggan.
Felttoget i Nord-Trøndelag