Tirsdag 30. april

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

12.45: Melding Nordlitroppen: To tyske fly kom innomver vestfra, gikk i lav høide og beskjøt to norske fly som ligger i vannet. En tror ikke at flyene har blitt skadet.

14.15: Fylkesmannen meddeler: Deres melding i går. Veivesenet mener å kunne påta sig veiens vedlikehold og skaffe nødvendig arbeidsmannskap, leder og tranpirtmideler forsåvidt disse ike blir tatt til militært bruk i så stor utstrekning at veivesenet blir skadelidende. Videre under forutsetning av at den nødvendige bensin kan skaffes.

18.00: Fra Forpostkompaniet ved Tangen: Kl. 17.00 besatte kompaniet stillingen over Tiltnes. Ingen fiendtlige styrker observert.

20.45: Fra Brigade 5 til Britiske og Franske HK: Ifølge radiomelding fra Trondheim har tyskerne netopp rekvirert et stort antall biler i Trondheim. Det bør formentlig sees i forbindelse med spørsmålet om forstreking av de tyske avdelinger i Steinkjeravsnittet.

Felttoget i Nord-Trøndelag