Onsdag 1. mai

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

Kl.09.25: Melding fra I/I.R.14:

Forpostkomaniet ved Tiltnes melder kl. 9.04:

Lavtgående tysk fly bsskjøt kompaniorådet med mitraljøse. En brandbom befalt ved Tangen. Samme fly slapp en større bombe på nordsiden av Snåsavatnet ved Braset.

Kl.09.30: Melding fra I.R.14 om at Rørvik er bombet kl. 8.30

Kl.10.07: Melding fra I/I.R.14 om at tyskerne kl. 08.40 slapp to bomber og fyrte av flere maskingeværsalver mot veien Tangen - Valøy. Fortroppskompaniet ved Tiltnes besvarte ilden med sin mitraljøse. Bygningen på tangen gård hvor kompaniet var inkvartert ble både beskutt og forsøkt brandbombet, men ingen kom til skade.

Kl.10.45: Ordre til I/I.R.14:

Bataljonen må la utføre lange forhugninger av vei- og jernbanelinje Tiltnes - Tangen og mer vidtgående sprengningsarbeider samt piggtrådsperringer, så panservogner og motorisert artilleri helt effektivt stanses.

Brigaden sendte også den 1. mai gjennom den britiske overkommando til den norske legasjon i London anmodning om fra England å få sendt en hel del materiell, våben og ammunisjon.

Felttoget i Nord-Trøndelag