- Slet seg fram i dypsnøen

Slaget om festningen er tapt og mannskapet venter på togvogn. Offiserene skal til Trøndertun i Melhus og soldatene til Berkåk, skriver Gjertrud Evjen.

Gruppen på tre personer som er Petrine Evjen, nabo i grenda vår, tilsatt på Hegra meieri. I profil står løytnant Nils Aune fra Selbu (infanteriet). Med ryggen til står far, P.P Evjen, kaptein i feltartellieriet. Begge gårdbrukere i Selbu. Bildet er utlånt av Forsvarsmuseet. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Gruppen på tre personer som er avbildet på Hegra stasjon er Petrine Evjen, nabo i grenda vår, tilsatt på Hegra meieri. I profil står løytnant Nils Aune fra Selbu (infanteriet). Med ryggen til står far, P.P Evjen, kaptein i feltartellieriet. Begge gårdbrukere i Selbu.

Fraktet materiell

Far var på Øyanmoen, rekruttskolen, om somrene. Artilleristaben drøfta tiltak i telefonen 9. april og far skulle ta seg av å få materiell ut fra Øyanmoen til Hegra.

I fritiden om somrene hadde far tatt rideturer og hilst på «yrkesbrør» så han kjente en del gårdbrukere i regionen. Drosjesjåføren ville ha noen med for turen tilbake til Selbu. Søster Ingeborg og jeg ble med. Jeg var 17 år og sjåføren hadde litt tillit til at jeg kunne litt realskole-tysk. Vi traff ingen tyskere på hjemturen og på Øyanmoen var det en person.

– Vanvittig at vi ble dimitert nå

Soldat Johan Lien, Storås, fra nærnabolaget, var alene med å rydde det siste etter nøytralitetsvakta januar 1940 - sist i mars. Da far kom heim fra den sa han: «Vanvittig at vi ble dimitert nå. I øvingsområdet dukket det flere ganger opp personer som vi trodde ikke burde være der». Jeg har angra på at jeg ikke spurte mer om det, men far, som alle andre, var nøysom med å fortelle fra Hegra og senere 22 måneder i krigsfangenskap i Polen (20 måneder) og Tyskland.

Heder til transportørene

På Øyanmoen tok far øyeblikkelig telefonen og ringte gårdbrukere om kjøring tl Hegra. Han fikk straks ja fra Hofstad. Det ble mange som slet seg fram i dypsnøen med militærutstyr. Akkurat det er grunnen til at jeg skriver. Innsatsen døgnet 9.-10. april, fra transporten må kanskje være omtalt. i tilfelle er kanskje historielaga i Skatval/ Stjørdal kjente med historia. Situasjonen og strevet med transport i snømassene, der bygda ble mobilisert, samt bondehærens enorme innsats bør ha en fortjent plass i historien, synes innsender Gjertrud Evjen.

Felttoget i Nord-Trøndelag