Torsdag 2. mai

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

00.20: Meddelte løitnant Aune fra Namsos at der gikk et rykte blant det franske stabspersonalet at en del franskmenn skulle forlate Namsos ad sjøveien i løpet av natten.

10.10: Orde til IR14 og distrikstingeniøren om å sette i stand jernbane- og veibroen ved Tangen.

20.30: Fortroppkompaniet ved tiltes melder at det var intet nytt å melde.

22:40: Mottatt følgende skrivelse fra den britiske overkommando: (les her)

23.00: Meddelelse til 6. divsjon: Engelsk overkommando meddeler i dette øieblikk at det engelske ekspedisjonskorps forlater Namsos i aften for godt. Franske sjef gir samtidig samme meddelelse om det franske ekspedisjonskorpset. Efter Chamberlins tale i dag har engelskmennene rømmet Gudbrandsdalen og Romsdalen. Brigadensstilling uten ammunisjon blir nu lite holdbar, overlater derfor kommandoen over IR14s distrikt til generalen, som forutsettes gi oberstløitnant Numedal direkte evntuelle ordres om veiødeleggelser etc. Vi søker forholdsordre fra H. O. K.

O. B. Getz

Felttoget i Nord-Trøndelag