Fredag 3. mai

Regimentsjefen for I.R.13, oberst O. B. Getz, skriver i sin krigsdagbok:
Felttoget i Nord-Trøndelag

01.00: Beordret jernbaneledelsen til straks å oppsette tog for transport av en bataljon fra Tangen-Jørstad stasjon til øverste stasjon i Namsskogan.

05.30: Melding fra IR14 om togsammenstøt nord for Tangen stasjon. Brigaden meddelte at sanitetstog vilde bli sendt til ulykkesstedet snarest.

09.05: Melding fra IR14: 6 til 8 drepte, hvor mange sårede vites ennu ikke sikert, antagelig 20. Ambulansen vil straks bli kjørt til Snåsa.

10.05: Brigadesjefen, oberst Wettre og brigadeadjunktanten reiste til Formofoss til møte med Fylkesmannen.

Ordre til alle avdelinger: Avdelingene skal søke dekning mot luften og forberede tilbaketrekking.

Fra den 2. april var telefonforbindelsen med Namsos brutt. Ingen forbindelse var å oppnå, og ingen kunde forstå grunnen.