Wilhelm Dege når Namsos

5. mai: Fienden har på sitt hodeløse tilbaketog har etterlatt svært mange kjøretøy

Tette røykskyer ligger over et hav av ødelagte hus. Stedet Namsos er fullstendig jevnet med jorda, skriver Wilhelm Dege i sin dagbok. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Wilhelm Dege (1910-1979) kom til Trondheim 19. april som soldat og tolk for de tyske okkupasjonsstyrkene. Han var utdannet innen geografi og geologi, og hadde sine norskkunnskaper fra årelange ekspedisjoner til Spitsbergen på slutten av 1930-tallet. Han fulgte den tyske fremrykkingen fra Trondheim og gjennom hele Nord-Trøndelag til nordlandsgrensen. Dette er første gang hans dagboknotater fra boken «Von Oslo bis zum Polarkreis» offentliggjøres på norsk:

En rekognoseringstropp blir sendt ut, og den melder snart at fienden på sitt hodeløse tilbaketog har etterlatt svært mange kjøretøy. Raskt er sakkyndige hender i arbeid, og på kort tid setter de et par biler i kjørbar stand. Andre bygger en svær flåte av trestammer som blir festet til tverrbjelker, for på den måten å kunne frakte bilene våre over. Andre igjen fortsetter jakten og ferden til Namsos på sykler. Det er bare 14 km igjen, og da har vi nådd Namsos. For oss er det en spore til ekstra innsats at vi kan sette i stand de bilene som fienden ønsket å sette inn mot oss, og som vi nå kan benytte til å forfølge fienden selv med.

Nærmer seg Namsos

Bangsund ligger nå bak oss. Vi nærmer oss Namsos. Med ett slag blir det annerledes: En mengde biler som er veltet, ammunisjon, ammunisjonskasser, våpen, uniformer, all slags krigsutstyr – et kaotisk virvar – ligger i veigrøfta og er et tegn på vill flukt. Ferden går stadig videre på fjellveien. Dalen blir bredere. Vi svinger rundt den innerste bukta i fjorden. Nede i dalen ligger Namsos, målet vårt!

Jevnet med jorden

Tette røykskyer ligger over et hav av ødelagte hus. Stedet Namsos er fullstendig jevnet med jorda. Også der har våre stupbombefly gjort et grundig arbeid. Stille og forlatt ligger alt der. Her og der er det ulmebranner, og det siste vi ser, er et fiendtlig skip som i høy fart prøver å nå åpent hav. Hurtig blir våre maskingevær brakt i stilling, og salve på salve smeller mot det flyktende skipet. En vannrett røyksky viser at vi har siktet godt.

Det er utrolige mengder med krigsmateriell som fienden har etterlatt seg på sin ville flukt. En masse krigsbytte kommer i vår besittelse. Men vi unner oss bare noen få timers hvil. Snart står kolonnen vår igjen klar til avmarsj, og igjen bærer det videre nordover i retning midnattssola.

Felttoget i Nord-Trøndelag