Rekvirert og ødelagt

Både lastebilen til Knut Giskås og han selv ble rekvirert og sendt til Namsos som lastebilsjåfør da krigen startet 9. april.

Kjell Giskås med sin far, Knut Giskås, sin kjørebok fra 1940. 

Felttoget i Nord-Trøndelag

- Bilen var en Ford International snutebil, forteller Knut Giskås sin sønn, Kjell - som har tatt vare på både vognkort og rekvisjonen fra 1940:

Rekvisjon av bil nr. 2948.

Herved rekvideres bil nr. 2948 med fører for transport IR13-materiell fra Steinkjer. Rekvisijonen gleder foreløbig for 3 dager, men bataljonen forebeholder sig rett til bruk av bilen den tid som trengs uten å overta den som eiendom, og uten å behøve å fremstille den for aut. skjønnkommisjon.

Steinkjer, den 9. april 1940.

- Pappa og lastebilen ble sendt til Namsos, forteller Giskås, og legger til at  han kjørte mellom Namsos og Steinkjer fllere ganger. Når tyskerne kom forbi Steinkjer tok de beslag i lastebilen som da sto parkert på By.

Funnet igjen i Kvam

Noen dager etter at tyskerne hadde rykket frem mot Grong  kom det melding om at bilen til Giskås sto i Kvam.

- Pappa fikk skyss oppover og fant bilen, men da var den totalt ukjørbar - motoren manglet! Bilen fikk bare bli stående, forteller Kjell Giskås.

Felttoget i Nord-Trøndelag