Siste skanse gir opp

Søndag 5. mai 1940 var Hegra Festning alene om å yte motstand i hele Sør-Norge.

Slaget om festningen er tapt og mannskapet venter på togvogn. Offiserene skal til Trøndertun i Melhus og soldatene til Berkåk 

Felttoget i Nord-Trøndelag

Det ble ansett som hensynsløst å fortsette kampen de få dagene det eventuelt kunne bli snakk om videre. Mannskapet var sterkt medtatt og forsyningslinjene av mat og materiell var stoppet opp. Å bryte ut av festningen var heller ikke aktuelt, da de ikke hadde andre avdelinger å slutte seg til.

Litt før kl. 5.00 på morgenen befalte Holtermann oppstilling i kanonhallen. Her redegjorde han kort om situasjonen og om sin beslutning om å overgi festningen. De mintes sine falne kamerater med 2 minutters stillhet, før de avsluttet med første og siste vers av nasjonalsangen.

Klokken kvart over fem om morgenen den 5. mai vaiet det hvite flagget over Hegra Festning. Festingen var dermed var den aller siste skanse i Sør-Norge som ga opp kampen mot tyskerne.

Tyskerne kom opp til festningen halvannen time etterpå. Ved overgivelsen talte styrken 190 mann, derav 14 offiserer, 1 håndverksbefal, 7 sersjanter, en befalselev, 6 korporaler, 161 menige og 1 hjelpesøster.

Felttoget i Nord-Trøndelag