Fire pasienter på sykehuset Levanger med påvist smitte