Ingen av pasientene ved sykehuset har behov for intensivbehandling, men alle er isolert på sengepost.

Den siste uken har én pasient hatt behov for intensivbehandling, men vedkommende er nå i bedring.

– Pasienten som over tid har mottatt intensiv behandling er i bedring, og er nå overført til sengepost - der vedkommende er isolert.

To av de fire pasientene er nye pasienter ved sykehuset.

– To av de vi rapporterte om i går ble uskrevet samme dag, men sykehuset fikk to ny med påvist smitte innlagt i går.

Totalt har helseforetaket fire ansatte med påvist smitte: Ambulansearbeider fikk påvist smitte – 18 ansatte og sju pasienter i karantene