Enormt myntfunn førte til 70 års skattejakt

Fra 1882 og helt fram til 1953 ble det funnet mengder med utenlandske sølvmynter fra vikingtid ved en liten husmannsplass i Verdal.

Husmannsplassen Sandsaunet ved Volhaugen på Verdal fotografert i 1960. Innfelt: En av de mange myntene som ble funnet ved husmannsplassen mellom 1882 og 1953.  Foto: Verdal kommune/Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet.

Før i tia

Da Amund Helland etter offentlig foranstaltning fikk i oppdrag å beskrive Nordre Trondheims Amt i 1909 gikk han, etter bestillingens ordlyd, veldig grundig til verks.