1. mai 1982:

Landsfaderen på talerstolen i Steinkjer

Einar Gerhardsen fylte torget og Steinkjers gater 1. mai 1982 og snakket om frihet, fred og solidaritet .

Landsfaderen Einar Gerhardsen talte til et folkehav på Steinkjer torg 1. mai 1982.  Foto: Amund Kvam.

Etter talen var det godt å hvile på trappa til samfunnshuset. Her sitter Thyra Brevik sammen med Einar Gerhardsen. 

Forkvinne fra samorgs. 1. mais feiring i Steinkjer, Aud Gaundahl, hilser her på Einar Gerhardsen som er i ferd med å spasere opp på talerstolen.  

Pleier du å markere 1. mai «Arbeidernes internasjonale kampdag»?
Du må velge et alternativ
Før i tia

Forrige uken ble det klart at LO i Steinkjer avlyser 1. mai-arrangementet i Byen på grunn av for lite engasjement.

Slik var det ikke i 1982, da landsfaderen Einar Gerhardsen sto på talerstolen og snakket til folkehavet som hadde møtt opp på Steinkjer torg.

Frihet, fred og solidaritet

I sin tale minnet Gerhardsen om at det nærmet seg 100 år siden man første gang feiret arbeidernes frihetsdag. I alle år har de tre kravene, frihet, fred og solidaritet vært de sentrale. Gerhardsen rettet søkelyset mot alles rett til arbeid, og det samarbeid som skjer mellom fagbevegelsen i de nordiske land for å bevare freden i vår del av verden.

– Massearbeidsløshet truer, etter at vi opplever at den fulle sysselsetting nedprioriteres i land med konservativt styresett, sa Gerhardsen. Før han gikk over til kort å omtale tariff-oppgjøret, berørte Gerhardsen faren for krig etter som kapprustningen er inne i en ny fase. Han så undertrykkelsen av menneskerettighetene i Polen, Tyrkia og El Salvador som en fare for freden, og avsluttet denne sekvensen i talen med å vise til at arbeidsfolk står sammen i kravet om en atomvåpenfri sone i Norden.

Oppmerksomheten på de svakestes kår

Den tidligere statsministeren kom ikke med harde angrep på Høyre og statsminister Kåre Willoch i sin 1. maitale i 1982. Han hadde merket seg at Høyres landsmøte hadde vært opptatt av den fulle sysselsetting, og at det sogar fra enkelte i den samme Høyre-forsamling, var snakket om en samfunnsutvikling hvor man måtte ta omsyn, rette oppmerksomheten de svakeste kår.

– Dette er nye toner fra Høyre, bemerket Gerhardsen, og føyde til at «Høyre kommer seg».

En ting var imidlertid fullstendig uforståelig for Einar Gerhardsen. Han hadde merket seg at statminister Kåre Willoch stadig sutring over å ha overtatt et dårlig styrt land, og at han sleit fælt med å rette opp alle feilene. Med dette som utgangspunkt, fant Gerhardsen grunnlag for å ta et historisk tilbakeblikk, og spurte hvilket Norge det var Johan Nygardsvold overtok i 1935.

30-åras ubeskrivelig nød og fattigdom

Dermed var Gerhardsen i sin tale over i 30-åras Norge, og han ble der en god stund. Han snakket om en tid med ubeskrivelig nød og fattigdom. En tid da arbeidsfolk og den herskende klasse sto mot hverandre på en slik måte at landets befolkning var delt i to. Den arbeidende klasse hadde ikke noe fedreland å kjempe for, og de følte ikke «Ja, vi elsker» som sin sang.

– Dagens krise er bare barnematen mot den man opplevde den gang, mente Gerhardsen, som syntes det var skuffende at man ikke hadde kommet så langt i samarbeidet landene imellom at det ikke kunne gå raskere å arbeide seg ut av dagens krise. Gerhardsens konklusjon var at det ikke er noe dårlig land Kåre Willoch har overtatt, og han trakk særlig fram likheten mellom folket i Norge, som han mente er større enn i noe annet land, sa Gerhardsen til Steinkjer i 1982.

Disse taler i fylket 1. mai

Slik ser listen over årets talere ut i de forskjellige kommunene i fylket 1. mai. Tidspunkt for arrangementene og talene varierer.

Verdal/Levanger: Hadia Tajik

Stjørdal: Mani Hussaini / Snorre Valen

Namsos: Kristine Svendsen

Rørvik: Peggy Følsvik. LOs ledelse

Salsbruket/Nærøy: Peggy Følsvik. LOs ledelse

Meråker: Jan Inge Kaspersen

Leksvik: May-Britt Lagesen

Malm/Follafoss: Geir Ottesen

Inderøy/Mosvik: Jenny Westrum-Rein Inderøy AUF

Frosta: Ingvild Kjerkol

Snåsa: Brit Gulli Rones

Overhalla: Jorid H. Nordmelan

Relaterte saker:

1. mai-feiringen i Steinkjer er avlyst

I et leserinnlegg i Trønder-Avisa skriver LO at de avlyser 1. mai-arrangementet på grunn av for lite engasjement.

Hadia Tajik holder 1.mai-tale i Levanger og Verdal

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik besøker fylket førstkommende søndag.

Før i tia