Fra fergested og underjordisk pissoar til beste tomta i by'n

Steinkjers nye kulturhus skal bygges på tuftene av innholdsrik byhistorie.

I 1976 ble Steinkjers turistinfomasjon etablert i samme lokaler som Atle Johansens «Grillbar». Helt i øvre kant av bildet vises inngangen til Steinkjer kommunes offentlige pissoar «Det underjordiske». 

Før i tia

Politikerne i Steinkjer er enige om at det skal bygges nytt kulturhus i byen.