Fra fergested og underjordisk pissoar til beste tomta i by'n

Steinkjers nye kulturhus skal bygges på tuftene av innholdsrik byhistorie.

I 1976 ble Steinkjers turistinfomasjon etablert i samme lokaler som Atle Johansens «Grillbar». Helt i øvre kant av bildet vises inngangen til Steinkjer kommunes offentlige pissoar «Det underjordiske». 

Før i tia

Politikerne i Steinkjer er enige om at det skal bygges nytt kulturhus i byen.

De er enig om når byggingen skal starte, men de er perlevenner når det kommer til hva som er den best egnede tomta i byen; Lønseths plass på Sørsia – eller enklere sagt de tre eiendommene som per i dag huser «Kunnskapsparken», «Atletentomta» og parkeringsplasen mellom disse bygningene.