Slik så Ogndals- vegen 2 ut i 1963

Zoom deg inn på detaljnivå og sjekk bilene som står utenfor.
Liker du fargerike bygg i sentrum av byene?
Du må velge et alternativ
Før i tia

Fredag ble det klart at Ogndalsvegen 2 i Steinkjer skal legges ut for salg.

Deten gang så staselige bygget ble bygd i 1961/1962, og tatt i bruk i juli 1962 som Nord-Trøndelag fylkes kontorbygg (Fylkes hus) og kontorer for sorenskriveren i Inderøy.

Påbygd i 1967

Bygget hadde en grunnflate på 575 kvadratmeter og var på fire etasjer og kjeller, og kostet 2,1 millioner kroner.

Det er bygd i jernbetong, med ei total golvflate på 2.713 kvadratmeter, og ble tegnet av fylkesarkitekt Georg Fredrik Fasting.

Huset ble påbygd med to etasjer i 1967.

Privat i 1997

I 1997 la Fylkeskommunen O2-Huset ut for salg. Huset ble da solgt til husselskapet som ble huseierselskap (Ogndalsveien 2 AS). De største aksjonærene var Folkeuniversitetet, Nord-Trøndelag Consult, Nord-Trøndelag Røde Kors, NT Utbygging, Nord-Trøndelagsforskning og Reko AS.

I 2007 ble O2-Huset solgt til eiendomsfirmaet Pumato Management, Tromsø, ved nyetablert selskap, Steile Invest, Tromsø.

Før i tia