Da denne ble bygget var det farlig å være trafikant

Hvordan tror du det var å ferdes på nordtrønderske veger for snart 80 år siden?

Da denne bensinstasjonen på Åsen ble bygget i 1936 var nok nettopp denne bransjen i vekst. Men hvor mange biler var det på vegen da?  Foto: Eier: Åsen Servicenter

Før i tia

I 1939 ble bensinstasjonen på Åsen bygget, og den vekker nok mange minner for oss som har ferdes langs hovedtrafikkåren gjennom Nord-Trøndelag en eller flere ganger de siste 80 årene.

Vil du dele din minner?  Send oss gjerne en e-post til nett@t-a.no

Les mer: Husker du de gamle kioskene som solgte coladrops og Krone-Is for krone?

Bensinstasjonen på Åsen hadde i 1939 to bensinpumper. Bygningen var på cirka 10 kvadratmeter, og solgte ikke pølser.

En bransje i vekst?

Men hvor mange biler var det egentlig på nordtrønderske veger i 1936?

Det spørsmålet er det egentlig ikke så lett å svare på, men vi kan likevel få en indikasjon fra Statistisk årbok anno 1938. Den forteller oss at det 31. desember 1937 var 2320 motorkjøretøy totalt i fylket.

Vi kan ikke si helt sikkert hvor mange det var i 1936, men en titt på de nasjonale tallene viser med all tydelighet at bilismen - enten den var privat eller med rutebiler - økte ganske markant på 30-tallet, med over 10.000 flere motorkjøretøy på vegene mellom 1930 og 1937. Bare fra 1936 til 1937 øker tallet fra 42.339 til 49.434 - nasjonalt.

Det er nok trygt å anta at det å selge bensin derfor ble en bransje med betydelig vekst i denne perioden.

Det var 47 rutebiler, 13 drosjer, 1150 personbiler, 397 lastebiler, 258 «kombinerte» og 459 motorsykler i Nord-Trøndelag 31. desember 1937.

30 ganger farligere

Det var forøvrig risikabelt å være trafikant på den tiden. Statistisk årbok forteller oss at det var mange ulykker på denne tiden.

I perioden 1935-37 var det 235 ulykker på nordtrønderske veger, 106 med personskade. Om vi justerer tallene for kun 1937, betyr det at en av nitten trafikanter var involvert i en eller annen form for ulykke det året. I samme periode var det 31 ulykker med personskade eller dødsfall.

Sammenligner vi med i dag var det i fjor 140 trafikkulykker i Nord-Trøndelag, fordelt på litt over 82.000 motorkjøretøy.

Det betyr at det var 30 ganger større sjanse for å være involvert i en ulykke i 1937 som det er i dag.

Andre tall, 1935-37:

Antall straffede førere: 98

Av disse påvirket av alkohol: 12

Inndratte førerkort «for alltid»: 2

Inndratte førerkort «for en tid»: 14

Før i tia