Etter forliksforhandlinger i Frostating lagmannsrett er partene enige om en ny fordeling av eierskapet i Trønder-Avisa og TA Media. Det lokale selskapet AS Nord-Trøndelag skal eie 65 prosent av Trønder-Avisa, mens trøndelagsbaserte Polaris Media får en eierpost på 35 prosent. Det skrives også en tilleggsavtale til dagens aksjonæravtale, som gir begge eierselskapene noen rettigheter.

AS Nord-Trøndelag skal fortsatt oppnevne styreleder i selskapet, og ytterligere tre styremedlemmer. Polaris Media får nestledervervet i styret, samt én ytterligere styreplass. De ansatte skal ha to styreplasser.

Lokalt eierskap

Forliket setter punktum for eierkonflikt som strekker seg over flere år, fordelt på to ulike rettsprosesser.

– Det er til det beste for alle parter, ikke minst Trønder-Avisa, at punktum nå er satt. Jeg er veldig glad for at vi kom til enighet i saken. Nå ønsker vi å se framover, sier Kristin Wibe, som er styreleder i både Trønder-Avisa og AS Nord-Trøndelag.

Hun fremhever at det lokale eierskapet nå er styrket.

– AS Nord-Trøndelag styrker sin eierposisjon i TA Media, og har fått enda større grunnlag for å sikre lokalt eierskap på kort og lang sikt. Med et sterkere lokalt eierskap sikrer vi at verdigrunnlaget til selskapet realiseres, sier Wibe.

– Vi er glade for at det nå er inngått rettsforlik mellom AS Nord-Trøndelag, Trønder-Avisa og Polaris Media om eierskapet i TA Media. Dette sikrer et langsiktig eierskap for Trønder-Avisa med AS Nord-Trøndelag og Polaris Media som eiere, sier Per Axel Koch som er konsernsjef i Polaris Media og styremedlem i TA Media.

Konflikt over flere år

Striden om eierskapet strekker seg flere år tilbake i tid. Det var i 2010 Polaris Media kjøpte 10,02 prosent av mediekonsernet, og samtidig ble det inngått en strategisk samarbeidsavtale mellom partene. I 2020 valgte Trønder-Avisa ikke å fornye denne, og i stedet inngå en samarbeidsavtale med Amedia. Omtrent samtidig kjøpte Amedia nesten alle aksjene i selskapet LL Inntrøndelagen, som på det tidspunktet eide 38 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. Polaris Media mente dette brøt med aksjonæravtalen om eierskapet i Trønder-Avisa. De gikk til sak mot selskapet LL Inntrøndelagen, og vant både i tingretten og lagmannsretten. Dermed ble Polaris Media tilkjent hele eierandelen LL Inntrøndelagen hadde i Trønder-Avisa.

Så, i mars 2022, sa styret i Trønder-Avisa nei til å godkjenne denne transaksjonen, med henvisning til konkurransesituasjonen i Trøndelag. Polaris Media gikk da til sak både mot Trønder-Avisa og majoritetseieren, selskapet AS Nord-Trøndelag. I tingretten ble Trønder-Avisa frikjent, men AS Nord-Trøndelag ble dømt til å medvirke til at transaksjonen ble godkjent. Begge parter anket, og det er denne ankesaken man nå har inngått forlik om.

Utvikling

Sjefredaktør og administrerende direktør Sivert Rossing har representert Trønder-Avisa i forliksforhandlingene. Han er fornøyd med at rettsstriden nå er over.

– Denne saken har i hovedsak vært en konflikt mellom eierne, men den har også vært krevende for oss i Trønder-Avisa. Derfor er jeg lettet over at dette er over, sier Rossing.

Rettsforliket får ingen konsekvenser for den strategiske samarbeidsavtalen Trønder-Avisa har med Amedia.

– Vi er heldige, for vi har å gjøre med to helprofesjonelle mediekonsern som vil oss vel. Vi skal samarbeide godt med begge parter. Nå skal vi bruke energien på å utvikle konsernet Trønder-Avisa som et sterkt og regionalt mediehus, sier Rossing.