Forsvarer arrangøren av julekonsertene i Verdal – kunne ha doblet antall publikummere