(Trønderdebatt)

To av klubblederne på Innherred var ute i Trønder-Avisa i forrige uke, der de blant annet spekulerte rundt hvorfor deltakelse på lokale fotballcuper er avtakende, de ga blant annet det nyetablerte konseptet «barnefotballkveldene» mye av skylden. La meg ta det viktigste først, så skal jeg forklare hva jeg mener etterpå:

På Innherred er ikke utfordringen at barn og unge spiller for mye fotball!

Nedgangen av påmeldinger til lokale fotballcuper startet for vel ti år siden, men alle klubbene merket det ikke like godt, og ingen klubber tok signalene vesentlig til seg. Avlysninger – noen, ikke alle – av disse cupene for barn og ungdom startet for 6–7 år siden, i 2016/2017. Det er 3–4 år før barnefotballkveldene i det hele tatt ga tilbud om aktivitet. Faktisk var ikke planleggingen startet enda på dette tidspunktet.

Avlysninger henger selvfølgelig sammen med færre barn, ref skolestrukturdebatt rundt omkring, generelt mindre aktivitet blant de barna vi har – andre idretter har akkurat samme aktivitets- og rekrutteringsutfordringer som fotballen. I tillegg har det vært liten villighet til å endre, utvikle, tilpasse og forbedre helgecupene.

Fra 2015/2016 var vi en del klubber som begynte å se hvilke utfordringer vi sto ovenfor. En viktig sak ble å informere og kjempe for at cupdeltakelse måtte være gratis. De som likevel har opprettholdt en påmeldingsavgift (per lag) til sine cuper er de som nå står fram og lurer på hvor påmeldingene blir av.

I 2015/206 var det 10-12 lokale helgecuper i aksen Røra og Beitstad. I tillegg var det flere gode cuptilbud i Namsos, Verdal, Levanger og noen mil videre sørover. Flere av arrangørklubbene på Innherred har på imponerende vis arrangert flotte cup-arrangement over flere år, men utfordringene kom brutalt overraskende på enkelte klubber, før behovet for endring var i tankene. Er du allerede i en ustø fase, hvor det er vanskelig å se hvilke utfordringer man har, hjelper det tydeligvis ikke med en pandemi som setter det meste av aktivitet ute av spill – i lang tid!

Barnefotballkveldene (BFK) er et samarbeid mellom alle klubber i Inderøy og Steinkjer kommune, også de klubbene som nå mener at BFK tar for mye plass. BFK er demokratisk organisert, der alle deltakende klubber – liten som stor – har like mye å si. Det er årlige planleggingsmøter, og årlige evalueringsmøter, der innspill er velkomne og ønskelige endringer ut fra arrangementserfaring vedtas fortløpende av klubbene som er til stedet. Planlegging, organisering og gjennomføring er selvfølgelig gratis, det er fotballaktiviteten som skal være i fokus – ikke økonomi!

Målet er at hver barnefotballkveld skal være en fotballfest!

BFK på Innherred ble første gang utprøvd – som forenklet testversjon – høsten 2019. Planene var klare for full sesonggjennomføring – for barn 6–9 år – våren 2020, da korona kom. Høsten 2020 var planverket for barnefotballkveldene tilpasset nasjonale, regionale og lokale restriksjoner slik at unge fotballspillere hadde et kamptilbud – godkjent av kommuneleger – med de begrensningene som arrangement hadde under pandemien.

Hadde det ikke vært for BFK hadde ikke barnefotballspillere hatt noe kamptilbud under pandemien. Cuper måtte avlyses grunnet restriksjoner på antall ved arrangement. At klubbledere – de som skal tilstrebe og jobbe for mest mulig fotballaktivitet – ikke ser fordelene med flest mulige, kostnadsfrie fotballaktivitetstilbud til barn og unge kan man jo sette noen spørsmålstegn ved.

Påstanden om at Barnefotballkveldene har tatt over for cupene er altså historieløs og en meget forenklet versjon!

Klubbene på Innherred ligger fortsatt langt bak i å gi ett fullverdig tilbud til alle, BFK var et steg på veien. Vi har et langsiktig samarbeid foran oss for å tilstrebe mest mulig, og best mulig aktivitet for unge fotballspillere.

Som trener i ungdomsfotballen er det åpenbart at barne- og ungdomsspillere i Innherredsklubbene, spiller for lite fotball! En ting er at vi ikke klarer å samarbeide om et godt felles tilbud til de få som vil noe ekstra. En mye større utfordring er at vi i fellesskap ikke klarer å motivere unge fotballspillere til ta med seg en ball til en plen, eller «løkka» for å leke seg – uten vokseninvolvering – uten å se på det som trening. Så lenge vi ikke klarer å få med flere fra start – der bredden er bred – vil vi fortsatt slite med å få spillere inn i NFFs spillerutviklingstiltak, om det skal være et mål. Men da er vi over på en annen diskusjon, som vi får ta senere.

Intensjon med BFK var å skape et tilbud der flere kunne bli bitt av basillen – treffe nerven, som gjør at flere ønsker å bruke tiden sin på fotballaktiviteten. Ikke bare som spiller, men også som lagleder, trener, vaffelsteker, klubbleder, eller en av de andre viktige oppgavene som utføres i fotballen.

Med mangel på spillere, blir det mangel på foreldre til å dra lasset: Færre spillere – færre ildsjeler – mindre aktivitet. Denne utfordringen må klubbene på Innherred snu i sammen, med samarbeid, som et lag: ganske overførbart til det som skjer mellom 2 mål i x antall minutter – også kalt fotball.