Farfars skjebne ble film

Fredrik Oscar Brandt fra Følling døde etter kamphandlingee i Dirdal 22. april 1940. Nå fortelles historien om hans regiment i filmen «13 dager i april».

Fredrik Brandt er barnebarn av Fredrik Oscar Brandt som døde etter kampene ved Dirdal 22. april 1940. 

Fotoalbum

Dirdal i Rogaland 22. april 1940. Tyskerne har kommet seg forbi de norske vaktpostene og ligger i skjul bak et steingjerde. Major Brandt fra Følling og Løytnant Brath passerer, men oppdager tyskerne. Majoren og løytnanten gjør helomvending og går rett mot tyskerne mens de griper etter pistolene som henger i beltet. «Hände hoch!», etterfølges av en tett skuddveksling. Brandt og Brath faller sammen, dødelig såret.

Kjøpte gård i Følling

– Farfar Fredrik Oscar var født i Oslo, men kjøpte i 1928 gården Sem Søndre i Følling. Han var dragon og hørte dermed til Rinnleiret, forteller barnebarnet Fredrik. – Når jeg solgte gården i 2005 var jeg tredje generasjon Fredrik Brandt som eide Sem Søndre.

I 1939 fikk Fredrik Oscar jobb som garnisonerende major ved Rogaland infanteriregiment IR/8 og flyttet sørover. Planen var egentlig at hele familien skulle flytte til Rogaland i 1940. Gården skulle forpaktes bort, og alt klart for flytting av hele familien da krigen brøt ut 9. april 1940 og forkludret planene.

Offiserenes valg

– Ved en rekke avdelinger var det ikke forsvarsevnen, men forsvarsviljen som sviktet under det tyske angrepet. Filmen «13 dager i april» handler om offiserenes valg og soldatenes skjebne i kampene under invasjonen i 1940, sier regissør Hege Hundeide om filmen som er satt opp som premierefilm i Steinkjer.

Etter at mobiliseringen gikk ut gjennom NRK i Sør-Norge begynte de vernepliktige og strømme til regimentet i Rogaland. De fleste av soldatene var hjemme eller på arbeid da de så tyske flyene komme innover hustakene om morgenen 9. april.

– «13 dager i april» er en detaljert fortelling om hvordan det var å være ungdom å gå fra sivilt arbeid, bli bevæpnet og gå rett ut i krigen. Ungdommene var livredde. Det som skjedde ved Dirdal var på mange måter innledningen til motstandskampen som skulle fortsette i de neste fem årene, mener Hundeide.

Falt i slaget

Fredrik Oscar Brandt fra Følling førte bataljonen som regimentet mobiliserte under kampene i Ålgård-området og Dirdal. Han ble hardt såret under et angrep mot tyskerne 22. april, og døde to dager senere. Det ærefulle forløpet de norske operasjoner i Rogaland fikk er ofte tilskrevet Brandt.

– Major Brandt er med oss gjennom hele dokumentaren som en fortellerstemme fra fortiden, sier Hundeide og ber samtidig publikum i Steinkjer vente med å forlate kinosetene til etter rulleteksten. – Vi har vært og filmet ved kirka i Følling, og det danner filmens avslutningssekvens, sier Hundeide.

Filmen «13 dager i april» hadde  premiere  i Steinkjer tirsdag 9. april.

Fotoalbum