Freder skolestrukturen i Levanger – men åpner for barnehagekutt

Det strammer seg til i budsjettforhandlingene. Nå freder det politiske flertallet i Levanger skolestrukturen, men åpner for endringer i barnehagestrukturen.