(Trønderdebatt)

Freut euch des Lebens – gled dere over livet, var en ofte brukt sang på barneskolen i min oppvekst i Tyskland. En gladsang med melodi av Johan Strauss i valsetakt - det er bakteppet til denne kronikken.

Med pandemien som råker oss i disse tider er det vanskelig for mange å se noe lyspunkt. Å ikke kunne møte de nærmeste vi er glade i nå i juletiden, gjør alt ekstra ille.

Det hjelper kanskje å tenke over hvor heldige vi egentlig er som lever i 2020. Tenk hvordan en slik pandemi hadde rammet oss bare noen få år tilbake i tid. Nå får vi informasjon om utviklingen av epidemien i nåtid hele døgnet. Restriksjoner blir gitt øyeblikkelig videre til alle. Legevitenskap koples sammen over kontinenter og vaksiner utvikles på rekordtid. Vi har lært oss å unngå farer for å hindre videre utvikling av pandemien.

Min påstand er at vi aldri har hatt det bedre i den vestlige verden, og spesielt i Norge, enn vi har det i vår tid. Hvis jeg sammenligner mine barndomsår med dagens velstand, så fortone seg alt som sience fiction. Ingen kunne forvente da å få det så bra som vi har det nå!

Kampen mot en verdensomspent pandemi har gitt meg håp om at verden kan samhandle på en helt ekstrem god måte. Vi har mobilisert til en kjempedugnad for å komme tilbake til det livet vi hadde, bare for ei lita stund tilbake i tid. Og nå ser vi frem til tiden etter pandemien, med bedre kunnskap om de viktigste tingene i livet og om nye former for samhandling. Det vil gi oss også en bedre plattform i å bekjempe hungersnød, fattigdom og ikke minst klimautfordringer verden står overfor. Pandemien har lært oss at felles forståelse, tillit og samhandling er viktige grunnelementer for å finne en vei ut av uføret.

Freut euch des Lebens!

Gleden ligger i de små daglige gleder som vi gir og som vi tar imot i omgang med våre omgivelser. Alt dette gir oss motivasjon og fornyet energi til å holde ut.

Nå, når vi ikke kan besøke og klemme våre nærmeste, så kan vi ringe, se hverandre på videooverføringer, prate sammen med god avstand og ikke minst smile til hverandre på gaten. Det er ofte ikke mer som skal til for å spre glede.

Ta vare på hverandre. God Jul.